Chương Trình Ưu Đãi Đặc Biệt Tháng 11 Tại Tickmill

Tổng hợp các chương trình ưu đãi đặc biệt tại Tickmill diễn ra trong tháng 11

Đánh giá sàn Tickmill

1. Chương trình dự đoán NFP hàng tháng với phần thưởng lên tới $500: (diễn ra vào ngày 03/11/2023)

https://www.tickmill.com/vi/promotions/nfp-machine

2. Chương trình nhà giao dịch của tháng với giải thưởng $1000:

https://www.tickmill.com/promotions/trader-of-the-month

3. Chương trình hoàn phí giao dịch Cash Rebates lên tới $5000/ khách hàng:

https://www.tickmill.com/promotions/rebate-promotion

4. Tài Khoản VIP tại Tickmill: (Phí giao dịch bằng ½ phí giao dịch tài khoản Pro):

https://www.tickmill.com/vi/trading/vip-account

5. Chương trình trao thưởng cho nhà cung cấp tín hiệu tại Tickmill lên tới $2500 cùng với việc nhận phí hiệu suất không giới hạn:

https://www.tickmill.com/vi/lp/become-a-strategy-provider

 

Trả lời