Đánh giá thị trường Forex dưới góc nhìn PTKT ngày 29/11/2023

DXY:

DXY (Chỉ số Đô la Mỹ) có khả năng tiếp tục xu hướng giảm đối với mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 102,30 được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho DXY.

Hỗ trợ thứ 2 tại 101,83 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, Vùng kháng cự thứ nhất tại 102,79 được phân loại là vùng kháng cự pullback, ngụ ý rằng đó là mức mà áp lực bán có thể tăng lên, đóng vai trò như một rào cản tiềm năng đối với chuyển động tăng giá tiếp theo.

Vùng kháng cự thứ 2 tại 103,17 cũng được coi là vùng kháng cự pullback, bổ sung thêm các hệ số kháng cự tiềm năng cho DXY.

EUR/USD:

EUR/USD có khả năng tiếp tục xu hướng tăng hướng tới ngưỡng kháng cự đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 1.0962 được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho cặp tiền tệ EUR/USD.

Hỗ trợ thứ 2 tại 1.08824 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía phản kháng,

Mức kháng cự thứ nhất tại 1.1038 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo và cũng liên quan đến mức Fibonacci Extension 161,80%. Ý nghĩa kép này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi suất bán có thể tăng lên, có khả năng ngăn chặn chuyển động tăng giá tiếp theo của EUR/USD.

Mức kháng cự thứ 2 tại 1.1094 được ghi nhận là mức kháng cự pullback, cho thấy rằng đó là mức mà áp lực bán có thể tăng lên, đóng vai trò là một trở ngại tiềm tàng khác đối với chuyển động tăng giá của cặp tiền tệ.

EUR/JPY:

Công cụ được phân tích là EUR/JPY và động lượng chung của biểu đồ hiện đang tăng.

Có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng về phía ngưỡng kháng cự thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định là 161,54 và đặc điểm thuận lợi của nó là do mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 160,63 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc trở thành mức hỗ trợ chồng chéo.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở mức 162,36 và được coi là có ý nghĩa quan trọng do là ngưỡng kháng cự kéo lại và trùng với mức thoái lui Fibonacci 38,20%.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở 162,89 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc là một mức kháng cự chồng chéo, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,80%.

EUR/GBP:

Công cụ được phân tích là EUR/GBP và động lượng chung của biểu đồ hiện đang giảm.

Có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định là 0,8640 và các đặc điểm thuận lợi của nó bao gồm mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động và trùng với Fibonacci Extension 161,80%.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 0,8617 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc trở thành mức hỗ trợ chồng chéo.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở mức 0,8663 và được coi là có ý nghĩa quan trọng do là mức kháng cự kéo lùi.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở 0,8684 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc nó là một mức kháng cự chồng chéo.

GBP/USD:

Đối với GBP/USD, động lượng chung của biểu đồ là tăng, cho thấy khả năng giá sẽ tăng. Trong kịch bản này, có khả năng giá có thể giảm sâu hơn xuống mức hỗ trợ thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi bật lên từ đó và tăng lên mức kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 1.264 được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho cặp tiền tệ GBP/USD.

Hỗ trợ thứ 2 ở mức 1.2579 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía phản kháng,

Mức kháng cự thứ nhất ở mức 1,2727 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo. Điều này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng làm chậm chuyển động tăng giá của GBP/USD.

Mức kháng cự thứ 2 tại 1.2824 cũng được coi là mức kháng cự chồng chéo, bổ sung thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

GBP/JPY:

Động lực chung của GBP/JPY là giảm, cho thấy xu hướng giảm giá có thể tiếp tục diễn ra. Có khả năng giá có thể tiếp tục xu hướng giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ thứ 1 tại 185,95: Mức này được xác định là hỗ trợ pullback, cho thấy nó có khả năng tạm dừng chuyển động đi xuống vì các nhà giao dịch có thể coi đây là khu vực giá trị để mua. Đó là một mức độ cần theo dõi các phản ứng tăng giá tiềm năng.

Hỗ trợ thứ 2 tại 184,61: Mức hỗ trợ thứ 2 là một khu vực quan trọng khác, được đánh dấu là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động. Điều này cho thấy rằng trước đây nó đã hoạt động như một mức giá đáng kể mà người mua thể hiện sự quan tâm. Đó là một mức hỗ trợ mạnh mẽ hơn.

Vùng kháng cự thứ nhất tại 187,02: Vùng kháng cự thứ nhất được đặc trưng là vùng kháng cự pullback, cho biết điểm mà áp lực bán có thể tăng lên, có khả năng dẫn đến sự đảo chiều hoặc tạm dừng chuyển động đi xuống. Ngoài ra, nó trùng với mức thoái lui Fibonacci 61,80%, càng làm tăng thêm ý nghĩa của nó.

Mức kháng cự thứ 2 tại 188,17: Mức kháng cự thứ 2 cũng được coi là mức kháng cự pullback, cho thấy mức mà người bán có thể tích cực hơn trong việc bảo vệ vị thế của mình.

USD/CHF:

USD/CHF, động lượng chung của biểu đồ là giảm, biểu thị một xu hướng đi xuống, cho thấy xu hướng giá có thể đi xuống. Trong trường hợp này, có khả năng Giá có thể tăng lên mức kháng cự thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi đảo chiều và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 0,8758 được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động. Điều này cho thấy rằng đây là một mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, được hỗ trợ bởi sự hiện diện của Fibonacci Extension 161,80% và Phép chiếu Fibonacci 100%, biểu thị sự hợp lưu Fibonacci.

Hỗ trợ thứ 2 tại 0,8709 là một mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, Mức kháng cự thứ nhất ở mức 0,8824 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo. Điều này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng gây ra sự đảo chiều trong xu hướng tăng giá của USD/CHF.

Mức kháng cự thứ 2 tại 0,8857 cũng được coi là mức kháng cự chồng chéo, bổ sung thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

USD/JPY:

Đối với USD/JPY, động lượng chung của biểu đồ là giảm, cho thấy xu hướng giảm, cho thấy khả năng giá sẽ giảm. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 146,16 được xác định là mức hỗ trợ dao động thấp, cho thấy rằng đó là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện. Ngoài ra, sự hiện diện của Phép chiếu Fibonacci 78,60% càng làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này.

Hỗ trợ thứ 2 tại 144,57 là một mức hỗ trợ dao động thấp khác. Điều này làm tăng thêm tầm quan trọng của hỗ trợ này, cho thấy đây là một lĩnh vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động tích cực.

Về phía phản kháng,

Vùng kháng cự thứ nhất ở mức 147,49 được phân loại là vùng kháng cự pullback. Điều này ngụ ý rằng đây là mức mà áp lực bán có thể tăng lên, có khả năng đóng vai trò là rào cản đối với xu hướng tăng giá tiếp theo của USD/JPY.

Vùng kháng cự thứ 2 tại 148,77 được ghi nhận là vùng kháng cự chồng chéo. Điều này cho thấy rằng đó là một mức độ quan trọng khác mà lãi suất bán có thể tăng lên.

USD/CAD:

USD/CAD, động lượng chung của biểu đồ hiện đang giảm, cho thấy khả năng giá sẽ giảm. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tăng lên mức kháng cự thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi đảo chiều và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 1.3527 được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này cho thấy rằng đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền tệ USD/CAD.

Hỗ trợ thứ 2 tại 1.3426 là một mức hỗ trợ dao động thấp khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, mức kháng cự thứ nhất ở mức 1.3607 được phân loại là mức kháng cự pullback. Điều này ngụ ý rằng đó là mức mà áp lực bán có thể tăng lên, đóng vai trò như một rào cản tiềm tàng đối với việc tăng giá hơn nữa đối với USD/CAD.

Mức kháng cự thứ 2 tại 1.3663 được coi là mức kháng cự chồng chéo, cho thấy đây là một mức quan trọng khác mà lực bán có thể tăng lên.

Ngoài ra, còn có mức kháng cự trung gian ở mức 1.3536, cũng được xác định là mức kháng cự kéo lùi, củng cố các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

AUD/USD:

AUD/USD, động lượng chung của biểu đồ hiện đang tăng, cho thấy tiềm năng tăng giá. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng về phía ngưỡng kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 0,6628 được xác định là hỗ trợ chồng chéo. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho cặp tiền tệ AUD/USD.

Hỗ trợ thứ 2 ở mức 0,6570 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, mức kháng cự thứ nhất ở mức 0,6724 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo. Điều này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi suất bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của AUD/USD.

Mức kháng cự thứ 2 ở mức 0,6816 được ghi nhận là mức kháng cự cao. Điều này làm tăng thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

NZD/USD

Đối với NZD/USD, động lượng chung của biểu đồ hiện đang tăng, cho thấy khả năng giá sẽ tăng. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng về phía ngưỡng kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 0,6130 được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho cặp tiền tệ NZD/USD.

Hỗ trợ thứ 2 ở mức 0,6064 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, Mức kháng cự thứ 1 tại 0,6274 được phân loại là mức kháng cự cao dao động và nó cũng trùng với mức Fibonacci thoái lui 78,60%. Ý nghĩa kép này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi suất bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của NZD/USD.

Ngoài ra, còn có mức kháng cự trung gian ở mức 0,6232, đây là mức kháng cự chồng chéo, củng cố thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

DJ30:

DJ30, đà của biểu đồ đang tăng, cho thấy tiềm năng tiếp tục xu hướng tăng giá. Trong kịch bản này, có khả năng giá có thể trải qua một đợt tăng giá từ mức hỗ trợ thứ 1 và hướng tới ngưỡng kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 35330,36: Mức này được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, cho thấy rằng trước đây nó đã hoạt động như một mức giá đáng kể mà người mua đã thể hiện sự quan tâm. Đó là mức cần theo dõi để phát hiện các phản ứng tăng giá tiềm năng và khả năng phục hồi.

Hỗ trợ thứ 2 tại 35121.05: Mức hỗ trợ thứ 2 được đánh dấu là hỗ trợ pullback, cho biết rằng nó có thể cung cấp hỗ trợ trong quá trình thoái lui. Đó là một cấp độ khác mà người mua có thể quan tâm.

Kháng cự trung gian tại 35580,52: Mức này được đặc trưng là kháng cự pullback, cho thấy rằng đó có thể là điểm mà áp lực bán có thể tăng lên, có khả năng dẫn đến tạm dừng hoặc thoái lui trong xu hướng đi lên.

Mức kháng cự thứ 2 tại 35733,67: Mức kháng cự thứ 2 cũng được ghi nhận là mức kháng cự pullback, cho thấy rằng đó là mức mà người bán có thể tích cực hơn trong việc bảo vệ vị thế của mình.

GER40:

Động lực chung của GER40 nhìn chung là giảm, cho thấy xu hướng giảm giá có thể tiếp tục diễn ra. Có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 15991.2: Mức này được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, cho thấy rằng trước đây nó đã hoạt động như một mức giá đáng kể mà người mua đã thể hiện sự quan tâm. Đây là mức cần theo dõi các phản ứng giảm giá tiềm ẩn và khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

Hỗ trợ thứ 2 tại 15872.3: Mức hỗ trợ thứ 2 cũng được đánh dấu là hỗ trợ chồng chéo, cho thấy tầm quan trọng của nó như một khu vực tiềm năng được quan tâm mua. Các nhà giao dịch có thể dự đoán khả năng hỗ trợ xung quanh mức này.

Mức kháng cự thứ 1 tại 16064.4: Mức này được đặc trưng là mức kháng cự pullback, cho thấy rằng đây có thể là điểm mà áp lực bán có thể tăng lên, có khả năng dẫn đến sự dừng lại hoặc thoái lui trong xu hướng đi xuống.

Mức kháng cự thứ 2 tại 16211.0: Mức kháng cự thứ 2 cũng được ghi nhận là mức kháng cự pullback, cho thấy rằng đó là mức mà người bán có thể tích cực hơn trong việc bảo vệ vị thế của mình.

US500:

Động lực chung của US500 là tăng. Giá có khả năng tiếp tục xu hướng tăng hướng tới mức kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 4529.6: Mức này được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, cho thấy rằng trước đây nó đã đóng vai trò là một mức giá đáng kể mà người mua đã thể hiện sự quan tâm. Đó là mức cần theo dõi để phát hiện các phản ứng tăng giá tiềm năng và khả năng tiếp tục xu hướng tăng.

Hỗ trợ thứ 2 tại 4461.2: Mức hỗ trợ thứ 2 được đánh dấu là hỗ trợ pullback, cho thấy tầm quan trọng của nó như một khu vực tiềm năng thu hút sự quan tâm mua. Các nhà giao dịch có thể dự đoán khả năng hỗ trợ xung quanh mức này.

Mức kháng cự thứ 1 tại 4598.0: Mức này được đặc trưng là mức kháng cự pullback, cho thấy rằng đây có thể là điểm mà áp lực bán có thể tăng lên, có khả năng dẫn đến việc tạm dừng hoặc thoái lui trong xu hướng đi lên.

Mức kháng cự thứ 2 tại 4633.1: Mức kháng cự thứ 2 cũng được ghi nhận là mức kháng cự pullback, cho thấy đây là mức mà người bán có thể tích cực hơn trong việc bảo vệ vị thế của mình.

BTC/USD:

Công cụ được phân tích là BTC/USD và động lượng chung của biểu đồ hiện đang giảm.

Có khả năng giá sẽ tạo ra phản ứng giảm giá từ ngưỡng kháng cự thứ 1 và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định tại 36754 và đặc điểm thuận lợi của nó là do mức hỗ trợ dao động thấp, trùng với Phép chiếu Fibonacci 100%.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 35717 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở 38313 và được coi là đáng kể do là mức kháng cự cao có nhiều dao động.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở 39878 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc nó có mức kháng cự cao, phù hợp với Fibonacci Expansion -61,8%.

ETH/USD: 

Công cụ được phân tích là ETH/USD và động lượng chung của biểu đồ hiện đang tăng.

Có khả năng giá sẽ bật lên từ mức hỗ trợ thứ 1 và hướng tới ngưỡng kháng cự thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định là 2040,19 và đặc điểm thuận lợi của nó là do hỗ trợ chồng chéo.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 1985,49 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc là mức hỗ trợ dao động thấp.

Về phía mức kháng cự, mức kháng cự thứ 1 được đặt ở mức 2129,57 và được coi là có ý nghĩa quan trọng do là mức kháng cự cao có nhiều dao động, trùng với Phép chiếu Fibonacci 61,80%.

WTI/USD:

 Dầu thô WTI (West Texas Middle), đà chung của biểu đồ là tăng giá, giá đã vượt qua đường kháng cự giảm dần, gây ra một động thái tăng giá tiềm năng. Giá có khả năng tiếp tục tăng về phía ngưỡng kháng cự thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 74,32 được xác định là hỗ trợ thấp có nhiều dao động. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho dầu thô WTI.

Hỗ trợ thứ 2 tại 72,57 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, Mức kháng cự thứ nhất tại 78,54 được phân loại là mức kháng cự cao dao động và nó cũng trùng với Phép chiếu Fibonacci 78,60%. Ý nghĩa kép này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của dầu thô WTI.

Mức kháng cự thứ 2 tại 80,32 được ghi nhận là mức kháng cự pullback và nó có liên quan đến Phép chiếu Fibonacci 100%. Điều này làm tăng thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho hàng hóa.

XAU/USD (VÀNG):

XAU/USD, động lượng chung của biểu đồ đang tăng, Giá có khả năng tạo ra một cú bật tăng giá từ ngưỡng hỗ trợ đầu tiên và hướng tới ngưỡng kháng cự thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 2034,98 được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này cho thấy rằng đây là một mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, có khả năng dẫn đến sự phục hồi tăng giá của XAUUSD.

Hỗ trợ thứ 2 tại 2020.35 là một mức hỗ trợ pullback khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng khác mà người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, Mức kháng cự thứ nhất tại 2054,82 được phân loại là mức kháng cự cao dao động và nó cũng trùng với Phép chiếu Fibonacci 61,80%. Ý nghĩa kép này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của XAUUSD.

Mức kháng cự thứ 2 tại 2067,05 được ghi nhận là mức kháng cự cao có nhiều dao động, cho thấy một trở ngại tiềm tàng khác đối với xu hướng tăng giá của kim loại quý.

Trả lời