Giao dịch Price Action đơn giản với cặp nến “cạo râu” cho winrate lên đến 95%

Hôm nay mình sưu tầm được tips giao dịch khá hay với tỷ lệ winrate lên đến 95%. Mời ae tham khảo.

—————————————–

Tips tên “Cạo râu” áp dụng cho khung H1 của Vàng, GBPUSD kết hợp chỉ báo Bollinger Bands. Nguyên lí cặp nến cạo râu này đến từ việc ghép nến tạo thành 1 cây pinbar giúp bắt đỉnh bắt đáy chính xác nhất.

Hướng dẫn sử dụng

Cặp nến cạo râu này áp dụng cho 4 trường hợp cụ thể mời anh em tham khảo.

Trường hợp 1: Bắt đỉnh: Nếu xuất hiện 1 cặp nến ngược màu có thân dài, thân nến sau lớn 50% thân nến trước. Râu nến trên 10pip và điểm cao nhất ở ngoài bands trên. Lúc này chúng ta vào lệnh sell tại giá mở cửa cây nên tiếp theo hoặc tại 1/3 cây nến trước đấy.

  • Chốt lời chia ra ở bands giữa, bands dưới or xa hơn tuỳ thuộc vào xu hướng thị trường.
  • Cắt lỗ ở điểm cao nhất của 2 cây nến + 5-10pip

Xem thêm:

Trường hợp 2: Bắt đáy: Nếu xuất hiện 1 cặp nến ngược màu có thân dài, thân nến sau lớn 50% thân nến trước. Râu nến trên 10pip và điểm thấp nhất ở ngoài bands dưới. Lúc này chúng ta vào lệnh buy tại giá mở cửa cây nên tiếp theo hoặc tại 1/3 cây nến trước đấy.

  • Chốt lời chia ra ở bands giữa, bands trên or xa hơn tuỳ thuộc vào xu hướng thị trường.
  • Cắt lỗ ở điểm thấp nhất của 2 cây nến + 5-10pip

Trường hợp 3: Giao dịch tiếp diễn: Nếu xuất hiện 1 cặp nến ngược màu có thân dài, thân nến sau lớn 50% thân nến trước. Râu nến trên 10pip và điểm thấp nhất ở dưới bands giữa.. Lúc này chúng ta vào lệnh buy tại giá mở cửa cây nến tiếp theo hoặc tại 1/3 cây nến trước đấy.

  • Chốt lời ở bands trên or xa hơn tuỳ thuộc vào xu hướng thị trường.
  • Cắt lỗ ở điểm thấp nhất của 2 cây nến + 5-10pip

Trường hợp 4: Giao dịch tiếp diễn: Nếu xuất hiện 1 cặp nến ngược màu có thân dài, thân nến sau lớn 50% thân nến trước. Râu nến trên 10pip và điểm cao nhất ở trên bands giữa.. Lúc này chúng ta vào lệnh sell tại giá mở cửa cây nến tiếp theo hoặc tại 1/3 cây nến trước đấy.

  • Chốt lời ở bands dưới or xa hơn tuỳ thuộc vào xu hướng thị trường.
  • Cắt lỗ ở điểm cao nhất của 2 cây nến + 5-10pip

 

Nguồn: Mr. Hải trade Wuyx Việt Nam

Trả lời