Justin Sun muốn hồi sinh Huobi và Poloniex bằng memecoin

Trong Tập 48 của Phần 5 của The Scoop được ghi lại với Frank Chaparro của The Block và Justin Sun, Justin Sun đã tiết lộ quy trình list các dự án memecoin mới của Huobi và Poloniex.

Justin Sun cho rằng Binance có thể là sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường hiện tại, nhưng Binance không phải là sàn giao dịch tốt nhất để list các dự án memecoin quy mô nhỏ hơn, khi các dự án muốn được lits lên Binance cần phải đạt những yêu cầu rất khắt khe từ Binance.

“Binance có tiêu chuẩn rất cao về niêm yết các dự án mới lên sàn giao dịch. Một dự án cần phải có ít nhất 100 triệu đô la hoặc thậm chí 1 tỷ đô la để được niêm yết trên Binance ngay từ đầu. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng điều này là cơ hội để các sàn giao dịch khác phát triển.” Justin Sun cho biết.

Justin Sun gần đây cũng cho biết trên Twitter rằng mình sẽ bắt đầu mua các dự án memecoin với mục đích giải trí.

Ngay sau bài đăng của Justin Sun, những dự án memecoin gần như không có giá trị đã gửi hàng loạt memecoin vào ví của Justin Sun.

Trong tập này, Chaparro và Sun cũng đã có những thảo luận về:

  • Justin Sun tìm kiếm memecoin như thế nào
  • Nguồn doanh thu của Huobi và Poloniex
  • Môi trường quản lý tiền điện tử toàn cầu

Trả lời