Nhận thưởng lên tới 50$ dịp Giỗ tổ Hùng Vương cùng IC Markets

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”

Là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất của Việt Nam, Lễ hội Đền Hùng là thời điểm để tôn vinh các tổ tiên của đất nước và tưởng nhớ đóng góp của Vua Hùng cho văn hóa và danh tính đất nước. Tại IC Markets, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của những truyền thống văn hóa, và chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui của dịp lễ này với các nhà giao dịch quý giá như bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng thông báo chương trình khuyến mãi “Kỷ Niệm Giỗ tổ Hùng Vương” nhằm trao tặng bạn cơ hội trúng thưởng đơn giản bằng cách giao dịch với chúng tôi!

Giới thiệu

Chủ đề: Mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, Kính Chào Khách Hàng Mới

Thời gian diễn ra khuyến mãi: 01/04/2023-30/04/2023

Đối tượng tham gia: Khách hàng mới của IC Markets tại Việt Nam

Giới thiệu: Trong thời gian diễn ra khuyến mãi, khách hàng mới của IC Markets tại Việt Nam đăng kỷ và mở tài khoàn với IC Markets, tiến hành gửi tiền tối thiều $200 USD và thực hiện 5 giao dịch hợp lệ, sẽ có cơ hội tham gia quay số may mắn Khuyến mãi Tháng Tư để nhận lời chúc tốt đẹp và phần thưởng.

Các bước thực hiện

1. Đăng ký mở tài khoản tại IC Markets tại đây

2. Tiền nạp: Nạp tối thiểu $200 USD (xem mục 2.2)

3. Thực hiện 5 giao dịch hợp lệ

4. Điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký

5. Nhận phần thưởng: Khách hàng đủ điều kiện sẽ tự động nhận phần thưởng vào tài khoản giao dịch của mình.

*Lưu ý: Tài khoản giao dịch tham gia khuyến mãi “Mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, Kinh chào khách hàng mới!” phải khác với tài khoản sử dụng cho hai khuyển mãi khác (xem mục 2.1)

Xem thêm:

ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện áp dụng cho khuyển mãi “Mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, Kinh chào khách hàng mới!” của IC Markets tại Việt Nam.

1.Đối tượng tham gia

1.1 Khách hảng mới của IC Markets tai Việt Nam (được quy định bởi FSA) có thế tham gia khuyến mãi “Mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, Kinh chào khách hàng mới!”.

2.Hành vi

2.1 Không được sử dụng cùng một tài khoản giao dịch của khách hàng cho nhiều khuyến mãi khác nhau.

2.2 Số tiền nạp của khách hàng trong thời gian diễn ra khuyến mãi sẽ được sử dụng để tinh điều kiên đủ để tham gia khuyễn mãi. Số tiền gửi ròng (Số tiền gửi ròng = Số tiền gửi – Số tiền rút) phải tối thiểu là $200 USD, không bao gồm: (i) Tiền nạp được thực hiện thông qua hoản trà hoa hồng,

(ii) Chuyền khoản tử tài khoản này sang tài khoản khác (chuyễn khoản từ các tài khoản cùng địa chi email),

(i) Chuyển tiễn từ hồ sơ này sang hồ sơ khác (chuyển khoản giữa các địa chỉ email khác nhau của cùng một khách hàng và chuyển khoản nội bộ).

2.3 Các giao dịch hợp lệ được định nghĩa là các giao dịch có thời gian mở lệnh từ 5 phút trở lên,

không giới hạn số lương một giao dịch và các giao địch hedging không được tính là các đon đặt

hàng hợp lệ

2.4 Thời gian mớ tài khoản đăng kỳ của khách hàng không được muộn hơn ngày 30 tháng 4 năm 2023, và thời gian hoản thành các giao dịch phải trước ngày 7 tháng 5 năm 2023.

2.5 Khách hàng tham gia khuyến mãi này phải điền và nộp “Biểu mẫu đâng ký” trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, nếu không sẽ được coi là bỏ cuôc tự đồng.

2.6 IC Markets có quyền thực hiện các biện pháp chống lại bắt kỳ người tham gia nào vi phạm các quy tắc khuyến mãi hoặc tham gia vào hành vi lừa đảo hoặc thiểu trung thực. Điều này có thể bao gồm:

() Tam ngừng người dùng tham gia khuyền mãi (i) Không cho phép người dùng nhân phần thưởng.

2.7 Người tham gia phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: (i) Xác nhận rằng tham gia khuyển mãi là tự nguyện (ii) Đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của khuyền mãi.

Phần thưởng

3.1 Trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi, chúng tôi sẽ xem xét điều kiện của các khách hàng đã đăng ký và khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được liên kết rút thầm may mần qua email. Khách hàng cần đảm bảo thông tin email của minh là chính xác và có thể nhận được email từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hâng không thế nhận được liên kết rút thâm may mần do cải đặt email hoặc lý do khác.

3.2 Chúng tôi chỉ xem xét số tiền nạp và các yêu cầu tương ứng của tài khoản giao dịch đăng kỷ trên “Mẫu đăng ký”. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không thể nhận được tiền thưởng do điền sai tài khoản giao dịch.

3.3 Số tiền sẽ được tự động ghi nhận vào tài khoản giao dịch đã đãng kỷ của khách hàng, và

ngày trao thưởng sẽ không muộn hơn ngày 31 tháng 5 năm 2023.

3.4 Trong suốt thời gian hoạt động, chỉ có một lượt rút thãm may mắn cho mỗi khách hàng đủ điều kiện (dưa trên danh tính ID, trùng ID thì được coi là cùng một khách hàng).

3.5 Phần thưởng nhận được từ khuyển mãi này có thể được rút hoặc sử dụng cho giao dịch trên MT4/MT5/cTrader.

3.6 Số tiền thưởng là $10, $15, $20, $30, $50; tỷ lệ trúng thưởng là 100%.

4.Các quy định khác

4.1 Người tham gia sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này và các điều khoản và điều kiện kinh doanh của IC Markets áp dụng cho tài khoản của họ (bao gồm bất kỳ lịch trinh, phụ luc, đính kèm, sửa đổi và / hoặc thỏa thuận bỏ sung nào)

4.2 Nếu có bắt khả kháng giữa các điều khoản của thỏa thuận này và các điều khoản và điều kiện kinh doanh của IC Markets, điều kiện và điều khoản kinh doanh của IC Markets sẽ có hiệu lực.

4.3 IC Markets có quyền sửa đối hoặc điều chỉnh các quy định của khuyển mãi dựa trên tình

hình thực tế của khuyền mãi trong giới hạn được phép bởi pháp luật và quy định.

4.4 IC Markets giữ quyền quyết định cuối cùng về khuyến mãi này.

Hỗ trợ IC Markets 24/7