Phân tích kỹ thuật thị trường Forex 5/2/2024

Tổng hợp phân tích kỹ thuật thị trường Forex 5/2/2024:

DXY

Biểu đồ DXY hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm. Theo phân tích, giá có khả năng tăng lên mức kháng cự thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi đảo chiều và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 102,71 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử và có khả năng đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh nơi áp lực bán có thể giảm bớt.

Ngoài ra còn có một mức hỗ trợ trung gian tại 103,61, được mô tả là mức hỗ trợ pullback, điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ 1 tại 104,72 được phân loại là mức kháng cự pullback và nó được củng cố bởi sự hiện diện của Mức thoái lui Fib lui 61,80%. Mức này có thể gây trở ngại tạm thời cho đà giảm giá.

Ngoài ra còn có một mức kháng cự trung gian ở mức 104,61, được xác định là mức kháng cự cao, cho thấy rằng nó đại diện cho một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải mức kháng cự.

EUR/USD

Biểu đồ EUR/USD hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể, cho thấy xu hướng tăng. Theo phân tích, giá có khả năng tạo ra một cú bật tăng giá từ mức hỗ trợ thứ 1 và hướng tới ngưỡng kháng cự thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.0736 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử và có khả năng đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh nơi lực mua có thể xuất hiện.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 tại 1.0665, được mô tả là mức hỗ trợ chồng chéo, điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về mặt kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 1.0903 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo, cho thấy rằng nó đại diện cho một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải mức kháng cự trong quá khứ.

Ngoài ra còn có một mức kháng cự trung gian ở mức 1,0848, được xác định là mức kháng cự pullback, cho thấy rằng nó có thể gây trở ngại tạm thời cho đà tăng.

EUR/JPY

Biểu đồ EUR/JPY hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể, báo hiệu xu hướng tăng chiếm ưu thế trên thị trường. Một số yếu tố góp phần vào tâm lý tích cực này, củng cố tiềm năng chuyển động tăng giá bền vững.

Hỗ trợ đầu tiên ở mức 158.550 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Về cơ bản, nó được xác định là một mức hỗ trợ chồng chéo, phù hợp với mức độ lịch sử nơi lực mua đã được thực hiện trước đó. 

Ngoài ra, hỗ trợ thứ 2, không được chỉ định, sẽ được hưởng lợi từ việc làm rõ thêm để nâng cao độ sâu của phân tích.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 161.831 được đánh dấu do nó liên kết với một ngưỡng kháng cự chồng chéo, cho thấy khu vực lịch sử nơi áp lực bán đã xuất hiện rõ ràng. 

Ngưỡng kháng cự thứ 2 tại 164,292 cũng được ghi nhận, trùng với ngưỡng kháng cự dao động cao, góp phần tạo nên tầm quan trọng của nó như một rào cản tiềm năng đối với đà tăng.

EUR/GBP

Biểu đồ EUR/GBP hiện cho thấy đà tăng tổng thể, cho thấy xu hướng tăng đang thịnh hành. Nhiều yếu tố khác nhau góp phần vào tâm lý lạc quan này, hướng tới tiềm năng giá tiếp tục tăng.

Mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 0,85118 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ dao động thấp và phù hợp với Fibonacci Extension 127,20%, cho thấy mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 0,84247 cũng được coi là hỗ trợ dao động thấp, củng cố hơn nữa vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía mức kháng cự, mức kháng cự thứ nhất ở 0,85595 được làm nổi bật nhờ sự liên kết của nó với mức kháng cự chồng chéo và mức thoái lui Fibonacci 23,60%. Điều này cho thấy một rào cản tiềm tàng đối với đà tăng. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 0,86141 cũng được ghi nhận, trùng với mức kháng cự chồng chéo và mức thoái lui Fibonacci 50%, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức kháng cự này.

GBP/USD

Biểu đồ GBP/USD hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể, cho thấy xu hướng tăng. Theo phân tích, giá có khả năng trải qua một đợt tăng giá từ mức hỗ trợ thứ 1 và hướng tới ngưỡng kháng cự thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 1,2596 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và được củng cố bởi sự hiện diện của Mức thoái lui Fibonacci 23,60%. Điều này cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử và có khả năng hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh mẽ nơi lực mua có thể xuất hiện.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 ở mức 1,2501, được mô tả là mức hỗ trợ chồng chéo và nó được liên kết với Mức thoái lui Fib lui 38,20%, nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 1.2794 được phân loại là kháng cự chồng chéo, cho thấy rằng nó thể hiện một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải kháng cự trong quá khứ.

Ngoài ra còn có mức kháng cự thứ 2 tại 1,2960, được xác định là mức kháng cự cao dao động, cho thấy rằng đây là một mức lịch sử khác mà giá đã gặp phải mức kháng cự.

GBP/JPY

Biểu đồ GBP/JPY hiện phản ánh động lượng tổng thể trung tính, cho thấy sự thiếu định hướng xu hướng rõ ràng. Giá có khả năng thể hiện sự chuyển động trong phạm vi, dao động giữa mức kháng cự thứ nhất và mức hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 185.315 được xem là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và trùng với mức thoái lui Fibonacci 38,20%, cho thấy mức độ lịch sử mà trước đây người ta đã quan sát thấy lực mua. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 181.350 cũng được công nhận là hỗ trợ chồng chéo và phù hợp với Mức thoái lui Fibonacci 78,60%, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 191,345 được nhấn mạnh, phù hợp với Fibonacci Extension 127,20%. Mức này cho thấy một rào cản tiềm ẩn đối với chuyển động giá. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 194,656 cũng được ghi nhận, trùng với mức kháng cự cao dao động và Fibonacci Extension 161,80%, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức kháng cự này.

Mức kháng cự trung gian tại 188,49 cũng được làm nổi bật, cho thấy mức kháng cự pullback tiềm ẩn.

USD/CHF

Biểu đồ USD/CHF hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm. Theo phân tích, giá có thể gặp phản ứng giảm giá khỏi mức kháng cự thứ 1 và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 0,8561 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và được củng cố bởi sự hiện diện của Mức thoái lui Fib lui 38,20%. Điều này cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử và có khả năng hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh mẽ nơi lực mua có thể xuất hiện.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 tại 0,8402, được mô tả là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 0,8691 được phân loại là kháng cự chồng chéo, cho thấy rằng nó thể hiện một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải kháng cự trong quá khứ.

Ngoài ra còn có mức kháng cự thứ 2 tại 0,8895, được xác định là mức kháng cự chồng chéo với sự hiện diện của cả Mức thoái lui Fibonacci 61,80% và Phép chiếu Fibonacci 78,60%. Sự hợp lưu của các mức Fibonacci này cho thấy vùng kháng cự mạnh hơn.

USD/JPY

Biểu đồ USD/JPY hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm. Theo phân tích, giá có thể gặp phản ứng giảm giá khỏi mức kháng cự thứ 1 và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 144,01 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và được củng cố bởi sự hiện diện của mức thoái lui Fibonacci 50%. Điều này cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử và có khả năng hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh mẽ nơi lực mua có thể xuất hiện.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 tại 140,94, được mô tả là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 148,19 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo, cho thấy rằng nó đại diện cho một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải ngưỡng kháng cự trong quá khứ.

Ngoài ra còn có mức kháng cự thứ 2 tại 151,72, được xác định là mức kháng cự cao có nhiều dao động, cho thấy rằng đây là một mức lịch sử khác mà giá đã gặp phải mức kháng cự.

Hỗ trợ trung gian tại 146,59 cũng được ghi nhận, được đánh dấu là hỗ trợ chồng chéo với sự hiện diện của Mức thoái lui Fibonacci 23,60%.

USD/CAD

Biểu đồ USD/CAD hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể. Trong bối cảnh này, có một kịch bản tiềm năng là giá sẽ tiếp tục tăng về phía ngưỡng kháng cự thứ 1 nếu nó vượt qua đường xu hướng giảm dần.

Mức kháng cự đầu tiên ở mức 1,3520 được xác định là mức kháng cự pullback gần với mức thoái lui Fibonacci 50,00%. Ở mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 tại 1,3628 được ghi nhận là mức kháng cự chồng chéo phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,80%, làm nổi bật thêm tầm quan trọng của nó như một điểm kháng cự tiềm năng.

Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 1.3387 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo gần với mức Fibonacci Retracement 50,00%. Xa hơn bên dưới, mức hỗ trợ thứ 2 tại 1.3185 được đánh dấu là mức hỗ trợ dao động thấp, nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

AUD/USD

Biểu đồ AUD/USD hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể. Trong bối cảnh này, có khả năng giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên và tạo ra một đợt tăng giá nhỏ trước khi tiếp tục suy thoái.

Mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 0,6526 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo gần với mức thoái lui Fibonacci 61,80%. Xa hơn bên dưới, mức hỗ trợ thứ 2 tại 0,6467 cũng được ghi nhận là mức hỗ trợ pullback gần với mức Fibonacci Retracement 78,60%, nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về mặt tăng điểm, mức kháng cự thứ 1 tại 0,6637 được xác định là mức kháng cự pullback. Ở mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 ở mức 0,6690 được đánh dấu là mức kháng cự chồng chéo, làm nổi bật hơn nữa tầm quan trọng của nó như một điểm kháng cự tiềm năng.

NZD/USD

Biểu đồ NZD/USD hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể. Trong bối cảnh này, có khả năng giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên và tạo ra một đợt tăng giá nhỏ trước khi tiếp tục suy thoái.

Mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 0,6060 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo gần với mức Fibonacci thoái lui 50,00%. Xa hơn bên dưới, mức hỗ trợ thứ 2 tại 0,5999 cũng được ghi nhận là mức hỗ trợ chồng chéo phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 61,80%, nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về mặt tăng điểm, mức kháng cự thứ 1 tại 0,6177 được xác định là mức kháng cự chồng chéo. Ở mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 tại 0,6217 cũng được đánh dấu là mức kháng cự chồng chéo phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 50,00%, làm nổi bật thêm tầm quan trọng của nó như một điểm kháng cự tiềm năng.

DJ30

Biểu đồ DJ30 hiện đang hiển thị đà tăng tổng thể, cho thấy xu hướng tăng đang thịnh hành. Có khả năng tiếp tục tăng giá đối với mức kháng cự thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 37825.11 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, biểu thị mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Vùng hỗ trợ thứ 2 tại 37160.32 được coi là vùng hỗ trợ pullback, cung cấp sự củng cố bổ sung cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 38769,84 được làm nổi bật, thẳng hàng với mức kháng cự cao dao động. Mức này cho thấy một rào cản tiềm tàng đối với đà tăng.

GER40

Biểu đồ GER40 hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm đang thịnh hành. Một số yếu tố góp phần vào tâm lý giảm giá này, hỗ trợ khả năng giá tiếp tục đi xuống.

Hỗ trợ đầu tiên tại 16411.9 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, gợi ý mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Ngoài ra, mức hỗ trợ thứ 2 tại 16044.6 được công nhận vừa là mức hỗ trợ chồng chéo vừa phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 38,20%, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 16899,7 được làm nổi bật khi nó thẳng hàng với ngưỡng kháng cự pullback, cho thấy một rào cản tiềm tàng đối với đà giảm giá. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 17071,5 cũng được xác nhận, trùng với Mức Fibonacci mở rộng 127,20%, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức kháng cự này.

US500

Biểu đồ US500 hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể, cho thấy xu hướng tăng đang thịnh hành. Có khả năng xảy ra đột phá tăng giá ở ngưỡng kháng cự thứ 1 và sau đó tăng lên ngưỡng kháng cự thứ 2.

Hỗ trợ đầu tiên tại 4801.9 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là một mức hỗ trợ chồng chéo, cho thấy mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 4691.2 cũng được công nhận là hỗ trợ pullback và phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23,60%, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 4919,9 được làm nổi bật, thẳng hàng với Fibonacci Extension 161,80%. Điều này cho thấy mức đột phá tiềm năng nơi đà tăng có thể tăng tốc. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 4980,4 cũng được xác nhận, trùng với Phép chiếu Fibonacci 78,60%, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức kháng cự này.

BTC/USD

Biểu đồ BTC/USD hiện thể hiện động lượng tổng thể trung tính, cho thấy thiếu hướng xu hướng rõ ràng. Giá có khả năng tạo ra biến động giữa mức kháng cự thứ nhất và mức hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 40463 được xem là thuận lợi vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, gợi ý mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Ngoài ra, ngưỡng hỗ trợ thứ 2 tại 38081 được coi là ngưỡng hỗ trợ pullback, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 44632 được nhấn mạnh, phù hợp với mức kháng cự chồng chéo. Điều này cho thấy một rào cản tiềm ẩn đối với sự chuyển động tăng giá. 

Vùng kháng cự thứ 2 tại 47808 cũng được xác nhận, trùng với vùng kháng cự cao có nhiều dao động, làm tăng thêm ý nghĩa cho vùng kháng cự này.

ETH/USD 

Biểu đồ ETH/USD hiện thể hiện động lượng tổng thể trung tính, cho thấy thiếu xu hướng định hướng rõ ràng. Có khả năng giá sẽ dao động giữa mức kháng cự thứ nhất và mức hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 2159.00 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%, cho thấy mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 1933.00 được coi là hỗ trợ pullback, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 2385,68 được làm nổi bật, thể hiện mức mà áp lực bán có thể xuất hiện. 

Vùng kháng cự thứ 2 tại 2716,79 cũng được coi là vùng kháng cự chồng chéo, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức kháng cự này.

WTI/USD

Biểu đồ WTI (West Texas Middle) hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể. Trong bối cảnh này, có khả năng giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1 nếu nó phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng dần.

Mức hỗ trợ trung gian tại 70,51 được xác định là mức hỗ trợ pullback phù hợp với mức thoái lui Fib lui 78,60% trong khi mức hỗ trợ thứ nhất tại 67,81 được ghi nhận là mức hỗ trợ có nhiều mức dao động thấp, củng cố tầm quan trọng của nó như một mức hỗ trợ chính.

Về mặt tăng điểm, mức kháng cự thứ nhất tại 78,30 được xác định là mức kháng cự chồng chéo phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50,00%, càng làm nổi bật tầm quan trọng của nó như một điểm kháng cự tiềm năng.

XAU/USD (VÀNG)

Biểu đồ XAU/USD hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm. Theo phân tích, giá có thể tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên.

Mức hỗ trợ thứ nhất tại 2006.30 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, cho thấy rằng nó đại diện cho một điểm lịch sử nơi giá đã tìm thấy mức hỗ trợ trong quá khứ.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 tại 1977,81, được đặc trưng là mức hỗ trợ thấp và liên quan đến mức thoái lui Fibonacci 50%. Điều này càng củng cố tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 2975,28 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo, cho thấy rằng nó đại diện cho một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải ngưỡng kháng cự.

Trả lời