Phân tích kỹ thuật thị trường Forex 6/2/2024

Tổng hợp phân tích kỹ thuật thị trường Forex 6/2/2024:

DXY

Biểu đồ DXY hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm. Theo phân tích, giá có thể gặp phản ứng giảm giá từ ngưỡng kháng cự thứ nhất và giảm xuống mức hỗ trợ thứ nhất.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 103,73 được xác định là mức hỗ trợ pullback và nó được củng cố bởi sự hiện diện của cả mức Fibonacci Retracement 50% và 23,60%. Điều này cho thấy sự hợp lưu mạnh mẽ ở cấp độ này, khiến nó trở thành vùng hỗ trợ tiềm năng đáng kể.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 tại 103,06, được đặc trưng như một mức hỗ trợ pullback khác và liên quan đến mức thoái lui Fibonacci 23,60%. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một khu vực hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 104,49 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo, cho thấy rằng nó đại diện cho một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải ngưỡng kháng cự.

Ngoài ra, còn có mức kháng cự thứ 2 tại 104,95, được xác định là mức kháng cự pullback.

EUR/USD

Biểu đồ EUR/USD hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm. Theo phân tích, giá có khả năng tăng lên mức kháng cự thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi đảo chiều và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 1,0713 được đặc trưng như một mức hỗ trợ pullback và được củng cố bởi sự hiện diện của Tiện ích mở rộng Fibonacci 161,80%. Điều này cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử và có khả năng hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh mẽ nơi lực mua có thể xuất hiện.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 tại 1.0665, được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, điều này làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 1,0794 được phân loại là kháng cự chồng chéo, cho thấy rằng nó đại diện cho một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải kháng cự trong quá khứ.

Ngoài ra, còn có mức kháng cự thứ 2 là 1,0895, được xác định là một mức kháng cự chồng chéo khác.

EUR/JPY

Biểu đồ EUR/JPY hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm phổ biến. Một số yếu tố góp phần vào tâm lý giảm giá này, hỗ trợ khả năng giá tiếp tục đi xuống.

Hỗ trợ đầu tiên tại 158.539 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ pullback và phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78,60% và Phép chiếu Fibonacci 78,60%, cho thấy mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 157.866 được coi là hỗ trợ chồng chéo, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Mức hỗ trợ trung gian tại 159,45 được xác định, phù hợp với mức hỗ trợ pullback và mức thoái lui Fibonacci 38,20%.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 160,216 được đánh dấu là mức mà áp lực bán có thể xuất hiện, thể hiện mức kháng cự pullback. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 160,801 cũng được xác nhận, trùng với mức kháng cự chồng chéo và Phần mở rộng Fibonacci 127,20%, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức kháng cự này.

EUR/GBP

Biểu đồ EUR/GBP hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm phổ biến. Một số yếu tố góp phần vào tâm lý giảm giá này, hỗ trợ khả năng giá tiếp tục đi xuống.

Hỗ trợ đầu tiên ở mức 0,85482 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ pullback, cho thấy mức độ lịch sử mà lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 0,85170 được coi là hỗ trợ thấp có nhiều dao động, bổ sung thêm ý nghĩa cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 0,85874 được đánh dấu là mức mà áp lực bán có thể xuất hiện, thể hiện mức kháng cự chồng chéo và trùng với Mức thoái lui Fibonacci 38,20%. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 0,86183 cũng được xác định, phù hợp với mức kháng cự chồng chéo và Mức thoái lui Fibonacci 50%, cung cấp thêm sức mạnh cho mức kháng cự này. Mức kháng cự trung gian ở mức 0,85695 được xác định, biểu thị mức kháng cự chồng chéo.

GBP/USD

Biểu đồ GBP/USD hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm. Theo phân tích, giá có khả năng tăng lên mức kháng cự thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi đảo chiều và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 1,2530 được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động và được củng cố bởi sự hiện diện của Phần mở rộng Fibonacci 161,80%. Điều này cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử và có khả năng hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh mẽ nơi lực mua có thể xuất hiện.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 tại 1.2453, được đặc trưng như mức hỗ trợ chồng chéo, điều này làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 1.2613 được phân loại là kháng cự pullback, cho thấy rằng nó đại diện cho điểm mà giá đã gặp phải ngưỡng kháng cự trong quá khứ.

Ngoài ra, còn có mức kháng cự thứ 2 là 1,2658, được xác định là một mức kháng cự thoái lui khác.

GBP/JPY

Biểu đồ GBP/JPY hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm phổ biến. Một số yếu tố góp phần vào tâm lý giảm giá này, hỗ trợ khả năng giá tiếp tục đi xuống.

Hỗ trợ đầu tiên tại 185.635 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và trùng với mức thoái lui Fibonacci 78,60%, cho thấy mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 184.214 cũng được công nhận là hỗ trợ chồng chéo, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 50% và mức Fibonacci mở rộng 161,80%, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 187,513 được đánh dấu là mức mà áp lực bán có thể xuất hiện. Nó đại diện cho một mức kháng cự chồng chéo và trùng với mức thoái lui Fibonacci 61,80%. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 188,762 cũng được xác định, đại diện cho mức kháng cự cao. Mức kháng cự trung gian tại 186,86 được xác định, phù hợp với mức kháng cự chồng chéo.

USD/CHF

Biểu đồ USD/CHF hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể, cho thấy xu hướng tăng. Theo phân tích, giá có khả năng giảm sâu hơn xuống mức hỗ trợ thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi bật lên từ đó và tăng lên mức kháng cự thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 0,8675 được xác định là mức hỗ trợ pullback và được củng cố bởi sự hiện diện của Mức thoái lui Fibonacci 23,60%. Điều này cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử và có khả năng hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh mẽ nơi lực mua có thể xuất hiện.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 ở mức 0,8640, được đặc trưng như một mức hỗ trợ pullback khác với mức thoái lui Fibonacci 50%, nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 0,8716 được phân loại là kháng cự chồng chéo, cho thấy rằng nó thể hiện một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải kháng cự trong quá khứ.

Ngoài ra, còn có mức kháng cự thứ 2 tại 0,8769, được xác định là mức kháng cự cao dao động với sự hiện diện của Fibonacci Extension 127,20%.

USD/JPY

Biểu đồ USD/JPY hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm. Theo phân tích, giá có thể gặp phản ứng giảm giá từ ngưỡng kháng cự thứ 1 và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 147,85 được xác định là mức hỗ trợ pullback và được củng cố bởi sự hiện diện của Mức thoái lui Fib lui 38,20%. Điều này cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử và có khả năng hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh mẽ nơi lực mua có thể xuất hiện.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 tại 147,16, được đặc trưng như một mức hỗ trợ pullback khác với mức thoái lui Fibonacci 61,80%, nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 148,63 được phân loại là mức kháng cự cao có nhiều dao động, cho thấy rằng nó đại diện cho một điểm lịch sử mà giá đã gặp phải mức kháng cự trong quá khứ.

Ngoài ra, còn có mức kháng cự thứ 2 tại 149,30, được xác định là mức kháng cự chồng chéo với sự hiện diện của Fibonacci Extension 161,80%.

USD/CAD

Biểu đồ USD/CAD hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể. Tuy nhiên, có một kịch bản tiềm ẩn là giá sẽ tạo ra phản ứng giảm giá từ ngưỡng kháng cự thứ 1 và giảm xuống mức hỗ trợ trung gian.

Mức hỗ trợ trung gian tại 1.3502 được xác định là mức hỗ trợ pullback phù hợp với mức Fibonacci Retracement 23,60% trong khi mức hỗ trợ thứ 1 tại 1.3459 cũng được ghi nhận là mức hỗ trợ pullback phù hợp với mức Fibonacci Retracement 50,00%. Xa hơn bên dưới, mức hỗ trợ thứ 2 tại 1.3365 được đánh dấu là mức hỗ trợ dao động thấp, nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về mặt tăng điểm, mức kháng cự thứ 1 ở mức 1.3541 được xác định là mức kháng cự pullback. Ở mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 tại 1,3620 cũng được coi là mức kháng cự pullback gần với mức Fibonacci thoái lui 61,80%, càng làm nổi bật tầm quan trọng của nó như một điểm kháng cự tiềm năng.

AUD/USD

Biểu đồ AUD/USD hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể. Trong bối cảnh này, có khả năng giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 0,6461 được xác định là mức hỗ trợ pullback gần với mức Fibonacci Retracement 78,60%. Xa hơn bên dưới, mức hỗ trợ thứ 2 tại 0,6415 được ghi nhận là mức hỗ trợ chồng chéo, nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về mặt tăng điểm, mức kháng cự thứ 1 ở mức 0,6518 được xác định là mức kháng cự chồng chéo. Ở mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 tại 0,6614 được đánh dấu là mức kháng cự pullback gần với mức Fibonacci thoái lui 38,20%, làm nổi bật thêm tầm quan trọng của nó như một điểm kháng cự tiềm năng.

NZD/USD

Biểu đồ NZD/USD hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể. Trong bối cảnh này, có khả năng giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 0,6015 được xác định là mức hỗ trợ pullback gần với mức Fibonacci Retracement 61,80%. Xa hơn bên dưới, mức hỗ trợ thứ 2 tại 0,5954 cũng được coi là mức hỗ trợ thoái lui, nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về mặt tăng điểm, mức kháng cự thứ 1 ở mức 0,6090 được xác định là mức kháng cự pullback. Ở mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 tại 0,6153 cũng được đánh dấu là mức kháng cự pullback gần với mức Fibonacci thoái lui 38,20%, càng làm nổi bật tầm quan trọng của nó như một điểm kháng cự tiềm năng.

DJ30

Biểu đồ DJ30 hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm đang thịnh hành. Một số yếu tố góp phần vào tâm lý giảm giá này, hỗ trợ khả năng giá tiếp tục đi xuống.

Hỗ trợ đầu tiên tại 38133.11 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,20%, cho thấy mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 37816,07 cũng được coi là hỗ trợ chồng chéo, trùng với mức Fibonacci thoái lui 61,80% và mức Fibonacci mở rộng 161,80%, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 38670,94 được đánh dấu là mức mà áp lực bán có thể xuất hiện. Nó đại diện cho một mức kháng cự cao.

GER40

Biểu đồ GER40 hiện đang thể hiện động lượng tổng thể trung lập, cho thấy thiếu xu hướng rõ ràng. Một số yếu tố góp phần vào tâm lý trung lập này, cho thấy khả năng biến động giá giữa mức kháng cự thứ nhất và mức hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 16806.7 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,20% và Phép chiếu Fibonacci 100%, cho thấy mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 16609.2 cũng được công nhận là hỗ trợ chồng chéo và trùng với mức Fibonacci thoái lui 61,80%, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 17004.3 được đánh dấu là mức mà áp lực bán có thể xuất hiện. Nó đại diện cho sức cản cao của nhiều cú swing. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 17136.3 cũng được xác nhận, trùng với mức Fibonacci Extension 161,80%, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức kháng cự này.

US500

Biểu đồ US500 hiện đang thể hiện động lượng tổng thể trung lập, cho thấy thiếu xu hướng rõ ràng. Một số yếu tố góp phần tạo nên tâm lý trung lập này, cho thấy khả năng biến động giá giữa mức kháng cự thứ nhất và mức hỗ trợ thứ nhất.

Vùng hỗ trợ đầu tiên tại 4903.8 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%, cho thấy mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 4846.0 cũng được coi là hỗ trợ chồng chéo, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng. Mức hỗ trợ trung gian tại 4932.3 được xác định, đóng góp thêm vào vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự trung gian ở mức 4958,0 được ghi nhận, phù hợp với mức kháng cự cao. Mức kháng cự đầu tiên tại 4989.1 được nhấn mạnh vì nó phù hợp với Fibonacci Extension 161,80%, cho thấy một rào cản tiềm tàng đối với giá.

BTC/USD

Biểu đồ BTC/USD hiện đang thể hiện động lượng tổng thể trung tính, cho thấy thiếu xu hướng rõ ràng. Một số yếu tố góp phần vào tâm lý trung lập này, cho thấy khả năng biến động giá giữa mức kháng cự thứ nhất và mức hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 41871 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,20%, cho thấy mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 40310 cũng được công nhận là hỗ trợ chồng chéo và trùng với mức Fibonacci thoái lui 61,80%, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 43515 được nhấn mạnh, phù hợp với ngưỡng kháng cự pullback và mức thoái lui Fibonacci 50%. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 45570 cũng được xác nhận, trùng với mức kháng cự chồng chéo và Mức thoái lui Fibonacci 61,80%, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức kháng cự này.

ETH/USD

Biểu đồ ETH/USD hiện phản ánh động lượng tổng thể trung lập, cho thấy thiếu xu hướng rõ ràng. Một số yếu tố góp phần tạo nên tâm lý trung lập này, cho thấy khả năng biến động giá giữa mức kháng cự thứ nhất và mức hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 2244,95 được coi là thuận lợi vì nhiều lý do. Nó được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và trùng với mức thoái lui Fibonacci 61,80%, làm nổi bật mức độ lịch sử nơi lực mua đã xuất hiện trước đó. 

Hỗ trợ thứ 2 tại 2171,25 được coi là hỗ trợ pullback, cung cấp thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 2374,07 được nhấn mạnh, phù hợp với mức kháng cự cao và mức thoái lui Fibonacci 38,20%. 

Mức kháng cự thứ 2 tại 2431,87 cũng được xác nhận, trùng với mức kháng cự chồng chéo và mức thoái lui Fibonacci 50%, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức kháng cự này.

WTI/USD

Biểu đồ WTI (West Texas Middle) hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể. Tuy nhiên, có khả năng giá sẽ tăng mạnh về phía ngưỡng kháng cự thứ 1.

Mức kháng cự đầu tiên tại 72,94 được xác định là mức kháng cự chồng chéo gần với mức Fibonacci thoái lui 23,60%. Ở mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 tại 74,18 cũng được đánh dấu là mức kháng cự chồng chéo gần với mức Fibonacci thoái lui 38,20%, càng làm nổi bật tầm quan trọng của nó như một vùng kháng cự tiềm năng.

Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên tại 71,42 được xác định là mức hỗ trợ pullback. Xa hơn bên dưới, mức hỗ trợ thứ 2 tại 70,59 được ghi nhận là mức hỗ trợ có nhiều mức dao động thấp, củng cố tầm quan trọng của nó như một mức hỗ trợ chính.

XAU/USD (VÀNG)

Biểu đồ XAUUSD hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy xu hướng giảm. Giá có khả năng tăng lên mức kháng cự thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi đảo chiều và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 2014.35 được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, cho thấy ý nghĩa lịch sử như mức hỗ trợ mạnh nơi lực mua có thể xuất hiện.

Ngoài ra còn có mức hỗ trợ thứ 2 tại 2005.91, được đặc trưng như một mức hỗ trợ chồng chéo, nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của nó như một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Về phía kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 2039,33 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo với sự hiện diện của mức thoái lui Fibonacci 50%, cho thấy tầm quan trọng lịch sử của nó như một điểm kháng cự tiềm năng.

Ngoài ra, còn có mức kháng cự thứ 2 tại 2056,27, được xác định là mức kháng cự cao có nhiều dao động, điều này càng làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một rào cản tiềm năng cho chuyển động tăng giá tiếp theo.

Mức kháng cự trung gian tại 2031,49 được coi là mức kháng cự pullback với sự hiện diện của mức thoái lui Fibonacci 23,60%, có thể đóng vai trò là mức chuyển tiếp giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự.

Trả lời