Phân tích kỹ thuật thị trường Forex ngày 04/12/2023

DXY:

Biểu đồ DXY (Chỉ số Đô la Mỹ) hiện đang duy trì đà giảm tổng thể, cho thấy khả năng tiếp tục giảm giá đối với mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 102,63 được xác định là hỗ trợ chồng chéo với mức thoái lui Fib lui 61,80%, biểu thị tầm quan trọng của nó như một mức đáng kể nơi lãi suất mua có thể xuất hiện. Mức này làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một khu vực tiềm năng cho hoạt động của người mua, cung cấp hỗ trợ tiềm năng cho Chỉ số Đô la Mỹ.

Hỗ trợ thứ 2 tại 101,67 được phân loại là hỗ trợ pullback, củng cố tầm quan trọng của nó như một mức mà lực mua có thể tăng lên.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 103,43 được coi là ngưỡng kháng cự chồng chéo, thể hiện rào cản đáng chú ý khi lực bán có thể tăng lên, có khả năng cản trở xu hướng đi lên của DXY.

EUR/USD:

Biểu đồ EUR/USD hiện đang thể hiện động lực chung tăng giá, cho thấy hành động giá tiềm năng trong đó nó có thể trải qua một đợt tăng giá từ mức hỗ trợ đầu tiên và tiến tới mức kháng cự thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 1,0825 được xác định là hỗ trợ chồng chéo, biểu thị tầm quan trọng của nó như một mức đáng kể nơi lực mua có thể xuất hiện, có khả năng cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho EUR/USD.

Vùng hỗ trợ thứ 2 tại 1.0729 có mức thoái lui Fibonacci 50%, làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một khu vực tiềm năng cho hoạt động của người mua, củng cố vùng hỗ trợ.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 1,0937 được phân loại là ngưỡng kháng cự pullback, đại diện cho một rào cản đáng chú ý khi lực bán có thể tăng lên, có khả năng cản trở xu hướng đi lên của EUR/USD.

Ngoài ra, còn có ngưỡng kháng cự thứ 2 tại 1.1013, được ghi nhận là mức kháng cự cao dao động, củng cố thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

Hơn nữa, mức kháng cự trung gian ở mức 1,0882 được xác định là mức kháng cự kéo lại, làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một mức kháng cự tiềm năng.

EUR/JPY:

Công cụ được phân tích là EUR/JPY và động lượng chung của biểu đồ hiện đang giảm.

Có khả năng giá sẽ phá vỡ mức hỗ trợ thứ 1 và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 2.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định là 159,86 và đặc điểm thuận lợi của nó là do hỗ trợ chồng chéo.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 157,94 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc là mức hỗ trợ thấp.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở mức 161,76 và được coi là có ý nghĩa quan trọng do là ngưỡng kháng cự kéo lại.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở mức 164,21 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc nó là một mức kháng cự cao.

.

EUR/GBP:

Công cụ được phân tích là EUR/GBP và động lượng chung của biểu đồ hiện đang giảm. Động lực giảm giá này được cho là do giá đã phá vỡ dưới đường hỗ trợ tăng dần, gây ra một động thái giảm giá tiềm năng.

Có khả năng giá sẽ tăng lên mức kháng cự thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi đảo chiều và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ thứ nhất được xác định là 0,8559 và đặc điểm thuận lợi của nó là do mức hỗ trợ dao động thấp.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 0,8511 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở mức 0,8614 và được coi là có ý nghĩa quan trọng do là mức kháng cự kéo lùi.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở 0,8702 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc nó cũng là mức kháng cự kéo lùi.

GBP/USD:

Biểu đồ GBP/USD hiện đang duy trì đà tăng tổng thể, cho thấy hành động giá tiềm năng nơi nó có thể tiếp tục chuyển động tăng hướng tới ngưỡng kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 1.2627 được xác định là hỗ trợ chồng chéo, biểu thị tầm quan trọng của nó như một mức đáng kể nơi lực mua có thể xuất hiện, có khả năng cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho GBP/USD.

Hỗ trợ thứ 2 tại 1.2404 cũng được ghi nhận là hỗ trợ chồng chéo, củng cố tầm quan trọng của nó như một khu vực tiềm năng khác cho hoạt động của người mua.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 1,2825 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo, thể hiện rào cản đáng chú ý khi lực bán có thể tăng lên, có khả năng cản trở xu hướng đi lên của GBP/USD.

Hơn nữa, mức kháng cự trung gian ở mức 1,2714 được xác định là mức kháng cự chồng chéo với mức thoái lui Fibonacci 61,80%, làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một mức kháng cự tiềm năng.

GBP/JPY:

Động lực chung của GBP/JPY là giảm. Có khả năng tiếp tục giảm giá đối với mức hỗ trợ đầu tiên là 183,69. Nếu mức hỗ trợ này bị vi phạm, mức hỗ trợ thứ 2 tại 178,36 có thể là mức quan trọng tiếp theo để theo dõi các phản ứng tiềm ẩn về giá. Ngược lại, nếu có sự đảo chiều về giá, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 187,88 có thể đóng vai trò là rào cản đối với bất kỳ chuyển động tăng giá nào.

Hỗ trợ đầu tiên tại 183,69: Mức này được coi là hỗ trợ pullback và nó có thể cung cấp một khu vực tiềm năng mà người mua có thể bước vào, dẫn đến việc tạm dừng hoặc phục hồi trong xu hướng giảm giá.

Hỗ trợ thứ 2 tại 178,36: Mức này được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, cho thấy rằng nó đã nhiều lần được giữ ở mức hỗ trợ quan trọng trong quá khứ. Nếu giá tiếp tục giảm thấp hơn, mức này có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh hơn.

Mức kháng cự thứ 1 tại 187,88: Mức này được coi là mức kháng cự pullback và nó có thể đóng vai trò là điểm mà người bán có thể hoạt động tích cực, có khả năng khiến giá đảo chiều hoặc củng cố.

USD/CHF:

Biểu đồ USD/CHF hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy hành động giá tiềm năng trong đó nó có thể tiếp tục chuyển động giảm về phía hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 0,8556 được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, biểu thị tầm quan trọng của nó như một mức đáng kể nơi lực mua có thể xuất hiện, có khả năng cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho USD/CHF.

Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể chờ xác nhận nhược điểm vào khoảng 0,8702, được coi là mức hỗ trợ chồng chéo với mức thoái lui Fib lui 78,60%, củng cố thêm vùng hỗ trợ.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 0,8778 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo, đại diện cho một rào cản đáng chú ý trong đó lực bán có thể tăng lên, có khả năng cản trở xu hướng đi lên của USD/CHF.

USD/JPY:

Biểu đồ USD/JPY hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy hành động giá tiềm năng trong đó nó có thể tiếp tục xu hướng giảm về phía hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 144,80 được xác định là hỗ trợ chồng chéo, biểu thị tầm quan trọng của nó như một mức đáng kể nơi lực mua có thể xuất hiện, có khả năng cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho USD/JPY.

Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể chờ xác nhận nhược điểm vào khoảng 147,29, được coi là mức hỗ trợ chồng chéo, củng cố thêm vùng hỗ trợ.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 148,38 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo, thể hiện rào cản đáng chú ý khi lực bán có thể tăng lên, có khả năng cản trở xu hướng đi lên của USD/JPY.

USD/CAD:

Biểu đồ USD/CAD hiện có đà giảm tổng thể, được thúc đẩy bởi sự phá vỡ dưới đường hỗ trợ tăng dần, cho thấy một động thái giảm giá tiềm năng.

Giá có khả năng tiếp tục xu hướng giảm về mức hỗ trợ đầu tiên là 1.3371. Mức hỗ trợ này được xác định là mức hỗ trợ pullback, cho thấy tầm quan trọng của nó như một mức tiềm năng mà lực mua có thể xuất hiện, cung cấp một số hỗ trợ cho USD/CAD.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất ở mức 1.3565 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo, điều này cho thấy đây là một mức đáng kể mà lực bán có thể tăng lên, đóng vai trò như một rào cản tiềm năng đối với việc giá tăng thêm. Mức kháng cự thứ 2 tại 1.3647 được coi là mức kháng cự pullback, bổ sung thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền.

AUD/USD:

Biểu đồ AUD/USD hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể, cho thấy khả năng tiếp tục tăng đối với ngưỡng kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 0,6594 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, cho thấy tầm quan trọng của nó như một mức tiềm năng mà lực mua có thể xuất hiện và cung cấp hỗ trợ cho cặp AUD/USD.

Tương tự, mức hỗ trợ thứ 2 tại 0,6517 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác, làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 0,6722 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo, cho thấy rằng đó là một mức đáng kể mà lực bán có thể tăng lên, có khả năng đóng vai trò là rào cản đối với xu hướng tăng giá tiếp theo.

NZD/USD

Biểu đồ NZD/USD hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể, cho thấy khả năng tiếp tục tăng đối với ngưỡng kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên ở mức 0,6053 được xác định là mức hỗ trợ pullback, cho thấy tầm quan trọng của nó như một mức tiềm năng mà lực mua có thể xuất hiện và cung cấp hỗ trợ cho cặp NZD/USD.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 0,6276 được phân loại là mức kháng cự dao động cao và nó phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 78,60%, làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một rào cản tiềm năng nơi lãi suất bán có thể tăng lên.

Ngoài ra, mức kháng cự thứ 2 tại 0,6389 được ghi nhận là mức kháng cự cao có nhiều dao động, củng cố thêm vai trò của nó như một mức đáng kể nơi áp lực bán có thể tăng lên.

DJ30:

DJ30, động lượng của biểu đồ là động lượng chung của biểu đồ đang tăng. Trong kịch bản này, có khả năng xuất hiện một động thái giảm giá ngắn hạn, sau đó là sự phục hồi. 

Hỗ trợ đầu tiên tại 35.713,98: Mức này được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, cho thấy rằng nó phù hợp với các mức dao động thấp trong lịch sử và có khả năng là mức hỗ trợ mạnh. Các nhà giao dịch có thể kỳ vọng giá sẽ tìm thấy lực mua gần mức này.

Hỗ trợ thứ 2 tại 34.997,31: Mức hỗ trợ thứ 2 được đánh dấu là hỗ trợ pullback, cho biết rằng nó có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung nếu giá trải qua một đợt pullback ngắn hạn. Nó củng cố khả năng bật lên từ các mức thấp hơn.

Mức kháng cự trung gian tại 36.519,78: Mức kháng cự trung gian này có thể đóng vai trò là rào cản cho chuyển động đi lên tiếp theo. Các nhà giao dịch nên theo dõi các dấu hiệu đột phá trên mức này để biết khả năng tiếp tục tăng giá.

Mức kháng cự thứ 2 tại 36.958,53: Mức kháng cự thứ 2 được đánh dấu là mức kháng cự cao dao động, cho thấy đây có thể là điểm mà áp lực bán có thể tăng tạm thời.

GER40:

Động lượng chung của GER40 là động lượng chung của biểu đồ đang giảm. Có một biến động giá tăng tiềm năng tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự chính:

Hỗ trợ thứ nhất ở mức 15.996,8: Mức này được xác định là hỗ trợ pullback, cho thấy rằng nó có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng mà người mua có thể can thiệp để ngăn chặn chuyển động giảm giá tiếp theo.

Hỗ trợ thứ 2 tại 15.523,4: Mức hỗ trợ thứ 2 được coi là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử với tư cách là mức hỗ trợ. Các nhà giao dịch nên theo dõi mức này để biết lãi mua tiềm năng.

Mức kháng cự thứ nhất tại 16.524,3: Mức kháng cự thứ nhất được đánh dấu là mức kháng cự pullback, biểu thị rằng nó có thể hoạt động như một rào cản đối với chuyển động đi lên tiếp theo. Các nhà giao dịch có thể kỳ vọng áp lực bán có khả năng tăng lên gần mức này.

US500:

Động lượng chung của US500 là động lượng chung của biểu đồ là giảm giá. Có khả năng xảy ra phản ứng giảm giá khỏi mức kháng cự thứ 1, với khả năng giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1. 

Hỗ trợ thứ nhất tại 4.521,7: Mức này được xác định là mức hỗ trợ pullback và có thể hoạt động như một mức hỗ trợ quan trọng mà người mua có thể can thiệp để ngăn chặn chuyển động giảm giá tiếp theo.

Hỗ trợ thứ 2 tại 4.385,6: Mức hỗ trợ thứ 2 cũng được coi là hỗ trợ pullback, cho thấy rằng nó có ý nghĩa lịch sử như một mức hỗ trợ. Các nhà giao dịch nên theo dõi mức này để biết lãi mua tiềm năng.

Mức kháng cự thứ nhất ở mức 4.605,6: Mức kháng cự thứ nhất được đánh dấu là mức kháng cự pullback và được liên kết với Phép chiếu Fibonacci 61,80%, cho thấy rằng nó có thể hoạt động như một rào cản đối với chuyển động đi lên tiếp theo. Các nhà giao dịch có thể kỳ vọng áp lực bán có khả năng tăng lên gần mức này.

Mức kháng cự thứ 2 tại 4.643,6: Mức kháng cự thứ 2 được xác định là mức kháng cự cao dao động, điều này cho thấy rằng trước đây nó đã đóng vai trò là rào cản đáng kể đối với việc tăng giá.

BTC/USD:

Công cụ được phân tích là BTC/USD và động lượng chung của biểu đồ hiện đang tăng.

Có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng về phía ngưỡng kháng cự thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định tại 40111 và đặc điểm thuận lợi của nó là do mức hỗ trợ pullback.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 37922 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc nó cũng là mức hỗ trợ pullback.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở mức 43175 và được coi là đáng kể do đây là mức kháng cự dao động cao.

ETH/USD: 

Công cụ được phân tích là ETH/USD và động lượng chung của biểu đồ hiện đang tăng.

Có khả năng giá sẽ đột phá tăng giá ở ngưỡng kháng cự thứ 1 và tăng lên ngưỡng kháng cự thứ 2.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định là 2149,81 và đặc điểm thuận lợi của nó là do hỗ trợ kéo lại.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 2094,56 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc nó cũng là mức hỗ trợ kéo lùi.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở 2229,47 và được coi là có ý nghĩa quan trọng do có liên quan đến Mức thoái lui Fibonacci 50%.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở 2364,15 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc nó là mức kháng cự pullback.

WTI/USD:

Biểu đồ WTI (West Texas Middle) hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, được thúc đẩy bởi vị trí của nó bên dưới đường xu hướng giảm chính, cho thấy tâm lý giảm giá vẫn tiếp tục.

Hỗ trợ đầu tiên tại 72,63 được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động và trùng với mức Fibonacci thoái lui 78,60%, tăng thêm sức nặng đáng kể cho vai trò của nó là mức hỗ trợ quan trọng đối với WTI.

Hơn nữa, mức hỗ trợ thứ 2 tại 67,16 là một mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động khác, củng cố tầm quan trọng của nó trong việc có khả năng cung cấp hỗ trợ cho WTI.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 78,46 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo, thể hiện một rào cản đáng kể trong đó lực bán có thể tăng lên, có khả năng cản trở xu hướng đi lên của WTI.

XAU/USD (VÀNG):

Biểu đồ XAU/USD (Vàng) hiện đang duy trì đà tăng tổng thể, cho thấy hành động giá tiềm năng trong đó nó có thể trải qua một đợt tăng giá từ mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 2047,82 được phân loại là hỗ trợ pullback, biểu thị tầm quan trọng của nó như một mức đáng kể nơi lực mua có thể xuất hiện, có khả năng cung cấp hỗ trợ quan trọng cho XAU/USD.

Hơn nữa, ngưỡng hỗ trợ thứ 2 tại 2008.83 cũng được xác định là ngưỡng hỗ trợ thoái lui, làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 2075,43 được đặc trưng là mức kháng cự cao dao động với Phép chiếu Fibonacci 61,80% và Phép chiếu Fibonacci 78,60%, biểu thị sự hợp lưu Fibonacci, khiến nó trở thành một rào cản đáng gờm nơi lãi suất bán có thể tăng lên.

Ngoài ra, mức kháng cự thứ 2 tại 2139,71 được ghi nhận là mức Fibonacci mở rộng 127,20% và Phép chiếu Fibonacci 100%, củng cố thêm tiềm năng của nó như một mức kháng cự mạnh.

.

Trả lời