Phân tích thị trường Forex dưới góc nhìn kỹ thuật ngày 30/11/2023

DXY:

Chỉ số DXY (Chỉ số Đô la Mỹ), động lượng chung của biểu đồ là giảm, cho thấy xu hướng giá tải xuống có thể xảy ra. Trong kịch bản này, xu hướng giảm có thể tiếp tục hướng tới mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 102,30 được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, có khả năng cung cấp một số hỗ trợ cho Chỉ số Đô la Mỹ.

Hỗ trợ thứ 2 tại 101,83 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 102,79 được phân loại là ngưỡng kháng cự pullback. Điều này ngụ ý rằng đó là mức mà áp lực bán có thể tăng lên, đóng vai trò như một rào cản tiềm tàng đối với việc tăng giá hơn nữa đối với Chỉ số Đô la Mỹ.

Vùng kháng cự thứ 2 tại 103,17 cũng được coi là vùng kháng cự kéo lại, cho thấy đây là một mức quan trọng khác mà lực bán có thể tăng lên.

Ngoài ra, còn có mức hỗ trợ trung gian tại 102,60, được xác định là mức hỗ trợ dao động thấp. Điều này củng cố các yếu tố hỗ trợ tiềm năng cho chỉ số tiền tệ.

EUR/USD:

Đối với EUR/USD, động lượng chung của biểu đồ là tăng, cho thấy tiềm năng tăng giá. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ bật lên từ mức hỗ trợ thứ 1 và hướng tới ngưỡng kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 1,0964 được xác định là hỗ trợ pullback và nó cũng trùng với mức Fibonacci Retracement 38,20%. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, có khả năng dẫn đến sự phục hồi tăng giá của cặp tiền tệ EUR/USD.

Hỗ trợ thứ 2 tại 1,08824 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác và nó phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78,60%. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía mức kháng cự, mức kháng cự thứ 1 tại 1,1038 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo và nó cũng trùng với mức Fibonacci Extension 161,80%. Ý nghĩa kép này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của EUR/USD.

Mức kháng cự thứ 2 tại 1.1094 được ghi nhận là mức kháng cự pullback, cho thấy rằng đó là mức mà áp lực bán có thể tăng lên, đóng vai trò là một trở ngại tiềm tàng khác đối với chuyển động tăng giá của cặp tiền tệ.

EUR/JPY:

Công cụ được phân tích là EUR/JPY và động lượng chung của biểu đồ hiện đang giảm.

Có khả năng giá sẽ tạo ra phản ứng giảm giá từ ngưỡng kháng cự thứ 1 và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định ở mức 160,64 và các đặc điểm thuận lợi của nó bao gồm là mức hỗ trợ chồng chéo, trùng với Mức mở rộng Fibonacci -27% và căn chỉnh với Phép chiếu Fibonacci 100%, biểu thị sự hợp lưu Fibonacci.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 159,96 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc trở thành mức hỗ trợ kéo lùi.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở mức 161,51 và được coi là có ý nghĩa quan trọng do là ngưỡng kháng cự kéo lại.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở mức 162,24 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc là mức kháng cự chồng chéo và trùng với Mức thoái lui Fibonacci 38,20%.

.

EUR/GBP:

Công cụ được phân tích là EUR/GBP và động lượng chung của biểu đồ hiện đang tăng.

Có khả năng giá sẽ bật lên từ mức hỗ trợ thứ 1 và hướng tới ngưỡng kháng cự thứ 1.

Mức hỗ trợ thứ nhất được xác định ở mức 0,8640 và đặc điểm thuận lợi của nó là do mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 0,8617 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc trở thành mức hỗ trợ chồng chéo.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở mức 0,8663 và được coi là có ý nghĩa quan trọng do là mức kháng cự kéo lùi.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở 0,8684 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc nó là một mức kháng cự chồng chéo.

GBP/USD:

GBP/USD, động lượng chung của biểu đồ là trung tính. Trong kịch bản này, có khả năng Giá có thể dao động giữa mức kháng cự thứ nhất và mức hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 1.264 được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho cặp tiền tệ GBP/USD.

Hỗ trợ thứ 2 ở mức 1.2579 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, mức kháng cự thứ nhất ở mức 1,2727 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo. Điều này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của GBP/USD.

Mức kháng cự thứ 2 tại 1.2824 cũng được coi là mức kháng cự chồng chéo, bổ sung thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

GBP/JPY:

Động lực chung của GBP/JPY là giảm, cho thấy xu hướng giảm giá có thể tiếp tục diễn ra. Có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 186,78: Mức này được xác định là hỗ trợ pullback, cho thấy rằng trước đây nó đã hoạt động như một mức giá đáng kể mà người mua thể hiện sự quan tâm. Đó là mức cần theo dõi để phát hiện các phản ứng tăng giá tiềm ẩn hoặc tạm dừng đà giảm giá.

Hỗ trợ thứ 2 tại 185,58: Mức hỗ trợ thứ 2 được đánh dấu là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, cho thấy tầm quan trọng của nó như một khu vực tiềm năng được quan tâm mua. Các nhà giao dịch có thể dự đoán khả năng hỗ trợ xung quanh mức này.

Mức kháng cự thứ 1 tại 187,40: Mức này được đặc trưng là mức kháng cự pullback, cho thấy rằng đây có thể là điểm mà tại đó việc bán p

Mức kháng cự thứ 2 tại 188,17: Mức kháng cự thứ 2 cũng được coi là mức kháng cự pullback, cho thấy đó là mức mà người bán có thể tích cực hơn trong việc bảo vệ vị thế của mình. Áp lực có thể tăng lên, có khả năng dẫn đến việc tiếp tục xu hướng giảm giá.

USD/CHF:

USD/CHF, động lượng chung của biểu đồ đang giảm, cho thấy khả năng giá sẽ giảm. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tăng lên mức kháng cự thứ 1 trong thời gian ngắn trước khi đảo chiều và giảm xuống mức hỗ trợ thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 0,8709 được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động. Điều này cho thấy rằng đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền tệ USD/CHF.

Hỗ trợ thứ 2 tại 0,8709 là một mức hỗ trợ khác được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía mức kháng cự, mức kháng cự thứ nhất ở mức 0,8758 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo. Điều này cho thấy rằng đó là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng đóng vai trò là rào cản đối với việc tăng giá hơn nữa đối với USD/CHF.

Mức kháng cự thứ 2 tại 0,8797 được ghi nhận là mức kháng cự pullback, cho thấy rằng đó là mức mà áp lực bán có thể tăng lên, đóng vai trò là một trở ngại tiềm tàng khác đối với xu hướng tăng giá của cặp tiền tệ.

USD/JPY:

Đối với USD/JPY, động lượng chung của biểu đồ là giảm, cho thấy xu hướng giảm, cho thấy khả năng giá sẽ giảm. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 146,16 được xác định là hỗ trợ dao động thấp và nó cũng trùng với Phép chiếu Fibonacci 78,60%. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, có khả năng cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền tệ USD/JPY.

Hỗ trợ thứ 2 tại 144,57 là một mức hỗ trợ dao động thấp khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất ở mức 147,59 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo. Điều này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của USD/JPY.

Vùng kháng cự thứ 2 tại 148,77 cũng được ghi nhận là vùng kháng cự chồng chéo, bổ sung thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

USD/CAD:

USD/CAD, động lượng chung của biểu đồ hiện đang giảm, cho thấy khả năng giá sẽ giảm. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 1.3527 được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này cho thấy rằng đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền tệ USD/CAD.

Hỗ trợ thứ 2 tại 1.3426 là một mức hỗ trợ khác được xác định là mức hỗ trợ dao động thấp. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía mức kháng cự, mức kháng cự thứ nhất ở mức 1.3607 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo. Điều này ngụ ý rằng đó là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của USD/CAD.

Mức kháng cự thứ 2 tại 1.3663 cũng được coi là mức kháng cự chồng chéo, bổ sung thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

AUD/USD:

AUD/USD, động lượng chung của biểu đồ hiện đang tăng, cho thấy tiềm năng tăng giá. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng về phía ngưỡng kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 0,6605 được xác định là hỗ trợ chồng chéo. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho cặp tiền tệ AUD/USD.

Hỗ trợ thứ 2 ở mức 0,6690 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất ở mức 0,6675 được phân loại là ngưỡng kháng cự cao. Điều này ngụ ý rằng đó là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của AUD/USD.

Mức kháng cự thứ 2 tại 0,6724 cũng được coi là mức kháng cự chồng chéo, bổ sung thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

NZD/USD

Đối với NZD/USD, động lượng chung của biểu đồ hiện đang tăng, cho thấy khả năng giá sẽ tăng. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng về phía ngưỡng kháng cự thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 0,6130 được xác định là hỗ trợ chồng chéo. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho cặp tiền tệ NZD/USD.

Hỗ trợ thứ 2 ở mức 0,6064 là một mức hỗ trợ chồng chéo khác. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất ở mức 0,6274 được phân loại là ngưỡng kháng cự cao. Điều này ngụ ý rằng đó là một rào cản đáng kể khiến lãi bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của NZD/USD.

Ngoài ra, còn có ngưỡng kháng cự thứ 2 tại 0,6232, được xác định là ngưỡng kháng cự chồng chéo, củng cố thêm các yếu tố kháng cự tiềm năng cho cặp tiền tệ.

DJ30:

DJ30, động lượng của biểu đồ đang tăng, cho thấy tiềm năng tiếp tục xu hướng tăng giá. Có khả năng giá có thể trải qua một đợt tăng giá từ mức hỗ trợ thứ 1 và hướng tới ngưỡng kháng cự thứ 1. 

Hỗ trợ đầu tiên tại 35409,48: Mức này được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, cho thấy rằng trước đây nó đã hoạt động như một mức giá đáng kể mà người mua đã bước vào. Đây là mức cần theo dõi các phản ứng tăng giá tiềm ẩn hoặc tạm dừng trong xu hướng giá. đà đi lên.

Hỗ trợ thứ 2 tại 35075,70: Mức hỗ trợ thứ 2 được đánh dấu là hỗ trợ chồng chéo, cho thấy rằng nó phù hợp với dữ liệu giá lịch sử và có khả năng là mức hỗ trợ mạnh. Các nhà giao dịch có thể dự đoán lực mua mạnh quanh mức này.

Mức kháng cự thứ 1 tại 35721,09: Mức này được coi là mức kháng cự pullback, cho thấy đây có thể là điểm mà áp lực bán có thể tăng lên, có khả năng dẫn đến việc tạm dừng hoặc điều chỉnh trong xu hướng tăng.

GER40:

Động lực chung của GER40 là giảm, cho thấy xu hướng giảm giá có thể tiếp tục diễn ra. Có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Hỗ trợ đầu tiên tại 16082.3: Mức này được xác định là mức hỗ trợ dao động thấp, cho thấy rằng trước đây nó đã đóng vai trò là một mức giá đáng kể mà người mua thể hiện sự quan tâm. Các nhà giao dịch có thể dự đoán sức mua tiềm năng hoặc sự tạm dừng đà giảm xung quanh mức này.

Hỗ trợ thứ 2 tại 15970.6: Mức hỗ trợ thứ 2 được đánh dấu là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, cho thấy rằng nó phù hợp với dữ liệu giá lịch sử và có thể là mức hỗ trợ mạnh. Nó có thể đóng vai trò là một mức quan trọng để các nhà giao dịch theo dõi các đợt phục hồi hoặc hợp nhất tiềm năng.

Mức kháng cự thứ 1 tại 16206.8: Mức này được coi là mức kháng cự pullback, cho thấy đây có thể là điểm mà áp lực bán có thể tăng lên, có khả năng dẫn đến xu hướng giảm tạm thời dừng lại hoặc điều chỉnh.

Mức kháng cự thứ 2 tại 16420.3: Mức kháng cự thứ 2 được đánh dấu là mức kháng cự cao dao động, cho thấy trước đây nó đã đóng vai trò là rào cản đối với biến động giá đi lên. Nó có thể đóng vai trò là mức kháng cự mạnh nếu giá cố gắng tăng cao hơn.

US500:

Động lực chung của US500 đang giảm yếu với độ tin cậy thấp. Có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm giá, nhưng độ tin cậy vào động thái giảm giá này là thấp.

Hỗ trợ thứ nhất tại 4524.4: Mức này được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, cho thấy rằng trước đây nó đã đóng vai trò là mức giá đáng kể mà người mua thể hiện sự quan tâm. Nó có thể đóng vai trò như một vùng hỗ trợ tiềm năng, nơi các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua hoặc mong đợi xu hướng đi xuống sẽ tạm dừng lại.

Hỗ trợ thứ 2 tại 4460,7: Mức hỗ trợ thứ 2 được đánh dấu là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, cho thấy rằng nó phù hợp với dữ liệu giá lịch sử và có thể là mức hỗ trợ mạnh. Nó có thể được coi là một mức quan trọng để các nhà giao dịch theo dõi các đợt phục hồi hoặc hợp nhất tiềm năng.

Mức kháng cự thứ 1 tại 4596,8: Mức này được coi là mức kháng cự pullback, cho thấy đây có thể là điểm mà áp lực bán có thể tăng lên, có khả năng dẫn đến sự điều chỉnh tạm thời trong xu hướng giảm.

Hỗ trợ trung gian tại 4553.3: Mức này được đánh dấu là hỗ trợ pullback, cho biết rằng nó có thể cung cấp hỗ trợ trong quá trình pullback hoặc điều chỉnh tiềm năng. Các nhà giao dịch có thể theo dõi mức này để tìm cơ hội mua tiềm năng.

BTC/USD:

Công cụ được phân tích là BTC/USD và động lượng chung của biểu đồ hiện đang giảm.

Có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định tại 36754 và đặc điểm thuận lợi của nó là do mức hỗ trợ dao động thấp, trùng với Phép chiếu Fibonacci 100%.

Mức hỗ trợ thứ 2 nằm ở 35717 và khía cạnh thuận lợi của nó bắt nguồn từ việc là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở 38313 và được coi là đáng kể do là mức kháng cự cao có nhiều dao động.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở 40057 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc nó là một mức kháng cự cao.

ETH/USD: 

Công cụ được phân tích là ETH/USD và động lượng chung của biểu đồ hiện đang giảm.

Có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ đầu tiên.

Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định là 1985,49 và đặc điểm thuận lợi của nó là do mức hỗ trợ dao động thấp, trùng với Phép chiếu Fibonacci 61,80%.

Hỗ trợ trung gian cũng được ghi nhận tại 2023,20 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc là mức hỗ trợ dao động thấp, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,80%.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 được đặt ở mức 2061,88 và được coi là đáng kể do là mức kháng cự dao động cao.

Mức kháng cự thứ 2 nằm ở 2129,57 và tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ việc nó là một mức kháng cự cao có nhiều dao động.

WTI/USD:

 Dầu thô WTI (West Texas Middle), động lượng chung của biểu đồ là giảm. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ thứ 1.

Hỗ trợ đầu tiên tại 74,32 được xác định là hỗ trợ thấp có nhiều dao động. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, có khả năng hỗ trợ cho thị trường dầu thô WTI.

Hỗ trợ thứ 2 tại 72,57 là một mức hỗ trợ khác được xác định là hỗ trợ chồng chéo. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về mặt kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất ở mức 77,97 được phân loại là ngưỡng kháng cự cao có nhiều dao động. Điều này ngụ ý rằng đó là mức mà áp lực bán có thể tăng lên, đóng vai trò như một rào cản tiềm tàng đối với việc giá dầu thô WTI tăng thêm.

Vùng kháng cự thứ 2 tại 79,94 được ghi nhận là vùng kháng cự pullback, cho thấy rằng đó là mức mà lực bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng đi lên của hàng hóa.

Ngoài ra, có một mức hỗ trợ trung gian ở mức 75,56, được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo và trùng với mức thoái lui Fibonacci 61,80%. Điều này củng cố các yếu tố hỗ trợ tiềm năng cho hàng hóa.

XAU/USD (VÀNG):

XAU/USD, động lượng chung của biểu đồ là trung tính. Trong kịch bản này, có khả năng giá sẽ dao động giữa mức kháng cự thứ nhất và mức hỗ trợ thứ nhất.

Hỗ trợ đầu tiên tại 2035,79 được xác định là hỗ trợ chồng chéo. Điều này cho thấy đây là mức đáng kể mà lực mua có thể xuất hiện, hỗ trợ cho thị trường Vàng.

Hỗ trợ thứ 2 tại 2020,50 là một mức hỗ trợ khác được xác định là hỗ trợ pullback. Điều này làm tăng thêm ý nghĩa cho mức hỗ trợ này, cho thấy đây là một khu vực tiềm năng nơi người mua có thể hoạt động.

Về phía mức kháng cự, mức kháng cự thứ nhất tại 2050,63 được phân loại là mức kháng cự cao dao động và nó cũng trùng với Phép chiếu Fibonacci 61,80%. Ý nghĩa kép này cho thấy đây là một rào cản đáng kể khiến lãi suất bán có thể tăng lên, có khả năng hạn chế xu hướng tăng giá của Vàng.

Mức kháng cự thứ 2 tại 2067,05 được ghi nhận là mức kháng cự cao có nhiều dao động, cho thấy một trở ngại tiềm tàng khác đối với xu hướng tăng giá của kim loại quý.

Trả lời