Phân tích thị trường Forex ngày 20/11/2023

Biểu đồ DXY (Chỉ số Đô la Mỹ) hiện có đà tăng tổng thể, cho thấy khả năng bật lên từ mức hỗ trợ đầu tiên, với khả năng tiến tới ngưỡng kháng cự thứ nhất.
Hỗ trợ đầu tiên tại 103,51 được xác định là hỗ trợ pullback và trùng với mức Fibonacci Retracement 50%. Sự kết hợp của các yếu tố hỗ trợ này cho thấy rằng có thể có một mức độ quan tâm mua đáng kể hoặc sự tạm dừng chuyển động giảm giá xung quanh khu vực này.
Hỗ trợ thứ 2 tại 102,83 được coi là hỗ trợ chồng chéo, củng cố thêm tiềm năng của nó như một mức hỗ trợ.
Về mặt kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ 1 tại 107,75 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo. Mức này có thể đóng vai trò như một rào cản đối với chuyển động đi lên hơn nữa và các nhà giao dịch có thể mong đợi lực bán ở khu vực này.

EUR/USD:

Biểu đồ EUR/USD hiện có đà giảm tổng thể, cho thấy khả năng xảy ra xu hướng giảm
Biểu đồ EUR/USD hiện có đà giảm tổng thể, cho thấy khả năng xảy ra phản ứng giảm giá khỏi mức kháng cự thứ nhất với khả năng giảm xuống mức hỗ trợ thứ nhất.
Hỗ trợ đầu tiên tại 1,0765 được xác định là hỗ trợ kéo lùi, biểu thị mức mà người mua có thể bước vào hoặc nơi chuyển động giảm giá có thể tạm dừng.
Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất ở mức 1,0930 được coi là mức kháng cự kéo lùi đáng kể. Mức này trùng với Mức thoái lui Fibonacci 61,80% và Dự báo Fibonacci 78,60%, cho thấy một khu vực có tiềm năng bán mạnh và điểm hợp lưu Fibonacci.
Mức kháng cự thứ 2 tại 1.1048 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo, cho thấy một mức tiềm năng khác mà giá có thể gặp phải áp lực bán trong phản ứng giảm giá.

EUR/JPY:

Biểu đồ EUR/JPY hiện đang cho thấy đà giảm giá, cho thấy khả năng tiếp tục giảm giá đối với mức hỗ trợ đầu tiên là 159,86.
Hỗ trợ đầu tiên tại 159,86 được xác định là hỗ trợ pullback, trùng với Phép chiếu Fibonacci 78,60%, cho thấy mức đáng kể mà giá có thể tìm thấy hỗ trợ và có khả năng phục hồi.
Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 164,21 thể hiện một điểm có mức kháng cự cao dao động, đánh dấu mức quan trọng mà giá có thể phải đối mặt với áp lực bán. Mức kháng cự cao dao động này là một trở ngại đáng kể đối với giá và có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục xu hướng giảm giá.

EUR/GBP:

Biểu đồ EUR/GBP hiện đang thể hiện đà tăng, được hỗ trợ bởi thực tế là giá nằm trên đường xu hướng tăng dần chính, cho thấy khả năng chuyển động tăng tiếp theo.
Có một kịch bản tiềm năng là giá có thể giảm sâu hơn trong ngắn hạn xuống mức hỗ trợ đầu tiên là 0,8733 trước khi bật lên từ đó và tăng lên mức kháng cự đầu tiên là 0,8859.
Hỗ trợ đầu tiên tại 0,8733 được xác định là hỗ trợ pullback, cho thấy mức tiềm năng mà giá có thể tìm thấy hỗ trợ và phục hồi. Ngoài ra, mức hỗ trợ thứ hai tại 0,8701 được coi là mức hỗ trợ dao động thấp, củng cố sức mạnh tiềm tàng của vùng hỗ trợ.
Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 0,8859 thể hiện một điểm có nhiều mức kháng cự cao, cho thấy một mức quan trọng mà giá có thể phải đối mặt với áp lực bán. Mức này rất quan trọng để các nhà giao dịch theo dõi vì nó có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục xu hướng tăng.

GBP/USD:

Biểu đồ GBP/USD hiện có đà giảm tổng thể, cho thấy khả năng xảy ra phản ứng giảm giá khỏi mức kháng cự thứ nhất với khả năng giảm xuống mức hỗ trợ thứ nhất.
Hỗ trợ đầu tiên tại 1.2381 được xác định là hỗ trợ chồng chéo, cho thấy mức độ mà lực mua hoặc sự tạm dừng trong chuyển động giảm giá có thể xảy ra.
Về mặt kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất ở mức 1,2585 được coi là mức kháng cự lùi đáng kể. Mức này trùng với mức thoái lui Fib lui 50%, khiến nó trở thành khu vực phù hợp cho lãi suất bán tiềm năng.
Mức kháng cự thứ 2 tại 1,2728 cũng rất đáng chú ý vì nó phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 61,80%, củng cố thêm tiềm năng của nó như một mức kháng cự mà giá có thể gặp phải áp lực bán trong phản ứng giảm giá.

GBP/JPY:

Biểu đồ GBP/JPY hiện cho thấy đà giảm giá, cho thấy khả năng tiếp tục giảm giá đối với mức hỗ trợ đầu tiên là 183,35.
Hỗ trợ đầu tiên tại 183,35 có ý nghĩa quan trọng như một hỗ trợ chồng chéo, trùng với mức thoái lui Fib lui 61,80%. Điều này cho thấy mức hỗ trợ tiềm năng mạnh mẽ, cho thấy nó có thể đóng vai trò là khu vực quan trọng cho sự phục hồi giá tiềm năng.
Ngoài ra, mức hỗ trợ thứ hai tại 180,84 được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, củng cố thêm sức mạnh tiềm tàng của vùng hỗ trợ.
Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 186,49 thể hiện một điểm kháng cự thoái lui, cho thấy một khu vực tiềm năng mà giá có thể phải đối mặt với áp lực bán. Hơn nữa, mức kháng cự thứ hai tại 188,35 được đặc trưng là mức kháng cự cao, đánh dấu một mức khác mà giá có thể gặp trở ngại trong quá trình di chuyển xuống.

USD/CHF:

Biểu đồ USD/CHF hiện có đà tăng tổng thể, cho thấy khả năng bật lên từ mức hỗ trợ đầu tiên và có khả năng tiến tới ngưỡng kháng cự thứ nhất.
Hỗ trợ đầu tiên ở mức 0,8779 được xác định là mức hỗ trợ mạnh, chủ yếu là do sự hợp lưu của nó với Mức thoái lui Fibonacci 61,80% và Mức Fibonacci mở rộng 127,20%. Mức này cho thấy rằng có thể có một mức hỗ trợ đáng kể và các nhà giao dịch có thể kỳ vọng giá sẽ tìm thấy lực mua hoặc trải nghiệm sự phục hồi từ khu vực này.
Hỗ trợ thứ 2 tại 0,8699 cũng là mức hỗ trợ chồng chéo, củng cố thêm tiềm năng của nó như một mức hỗ trợ mà người mua có thể tham gia.
Về phía mức kháng cự, mức kháng cự thứ nhất ở mức 0,8901 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo. Mức này cho thấy một khu vực bán lãi tiềm năng nơi các nhà giao dịch có thể cân nhắc chốt lời hoặc bắt đầu các vị thế bán.

USD/JPY:

Biểu đồ USD/JPY hiện có đà giảm tổng thể, cho thấy khả năng tiếp tục giảm giá đối với mức hỗ trợ đầu tiên.
Hỗ trợ đầu tiên tại 147,02 được xác định là hỗ trợ chồng chéo và trùng với mức Fibonacci thoái lui 23,60%. Mức này cho thấy rằng có thể có một mức hỗ trợ đáng kể và các nhà giao dịch có thể kỳ vọng giá sẽ tìm thấy lực mua hoặc tạm dừng chuyển động giảm giá xung quanh khu vực này.
Ngoài ra còn có mức xác nhận giảm giá đang chờ ở mức 149,26, được coi là mức hỗ trợ thấp. Các nhà giao dịch có thể theo dõi mức này để xác nhận khả năng xảy ra chuyển động giảm giá tiếp theo.
Về mặt kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 152,93 được phân loại là mức kháng cự cao dao động và trùng với Phép chiếu Fibonacci 100%. Mức này cho thấy rằng có thể có lực bán trong khu vực này, có khả năng đóng vai trò là rào cản cho chuyển động đi lên hơn nữa.

USD/CAD:

Biểu đồ USD/CAD hiện đang thể hiện đà giảm tổng thể, cho thấy khả năng xảy ra giảm giá. Biểu đồ USD/CAD hiện đang thể hiện đà tăng tổng thể vì nó nằm trong kênh tăng dần. Điều này cho thấy khả năng tăng giá sẽ bật ra khỏi mức hỗ trợ thứ 1 và tiếp tục hướng tới ngưỡng kháng cự thứ 1.
Mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.3655 được coi là mức hỗ trợ dao động thấp, biểu thị mức mà trước đây người mua đã thể hiện sự quan tâm đến cặp tiền tệ. Mức hỗ trợ này có thể hoạt động như một khu vực tiềm năng cho một đợt tăng giá.
Hỗ trợ thứ 2 tại 1.3569 là một mức hỗ trợ dao động thấp khác, củng cố thêm khả năng giá tìm được hỗ trợ trong khu vực này.
Về phía mức kháng cự, mức kháng cự thứ 1 tại 1,3864 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo, trong khi mức kháng cự thứ 2 tại 1.3976 được ghi nhận là mức kháng cự dao động cao. Các mức kháng cự này có thể đóng vai trò là rào cản đối với chuyển động đi lên hơn nữa, nơi mà lãi suất bán ra có thể xuất hiện.

AUD/USD:

Biểu đồ AUD/USD hiện có xung lượng chung giảm, cho thấy khả năng xảy ra phản ứng giảm giá khỏi mức kháng cự thứ nhất và giảm xuống mức hỗ trợ thứ nhất.
Hỗ trợ đầu tiên tại 0,6433 được coi là hỗ trợ pullback, cho biết mức mà người mua có thể tham gia hoặc nơi có thể xảy ra sự tạm dừng trong chuyển động giảm giá.
Hỗ trợ thứ 2 tại 0,6289 là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, biểu thị rằng nó đã hoạt động như một mức hỗ trợ phù hợp trong quá khứ, khiến nó trở thành một khu vực khác mà người mua có thể thể hiện sự quan tâm.
Về phía mức kháng cự, mức kháng cự thứ nhất ở mức 0,6597 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo và cũng trùng với mức Fibonacci Retracement 50%. Mức này cho thấy rằng có thể có lực bán trong khu vực này, có khả năng đóng vai trò là rào cản cho chuyển động đi lên hơn nữa.
Mức kháng cự thứ 2 tại 0,6791 được ghi nhận là mức kháng cự chồng chéo và trùng với mức Fibonacci thoái lui 78,60%, cho thấy một mức tiềm năng khác mà giá có thể gặp phải áp lực bán trong quá trình tiếp tục giảm giá.

NZD/USD

Biểu đồ NZD/USD hiện có đà giảm tổng thể, cho thấy khả năng xảy ra phản ứng giảm giá khỏi mức kháng cự thứ nhất và giảm xuống mức hỗ trợ thứ nhất.
Hỗ trợ đầu tiên tại 0,5862 được xác định là hỗ trợ chồng chéo, biểu thị mức mà người mua đã thể hiện sự quan tâm trong quá khứ, khiến nó trở thành mức hỗ trợ phù hợp. Các nhà giao dịch có thể kỳ vọng giá sẽ tìm thấy lực mua hoặc trải qua sự tạm dừng trong chuyển động giảm giá xung quanh khu vực này.
Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất ở mức 0,6047 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo, biểu thị mức mà lực bán có thể tập trung, có khả năng đóng vai trò là rào cản đối với chuyển động đi lên tiếp theo.

.

DJ30:

Biểu đồ DJ30 hiện cho thấy một đà giảm giá, cho thấy phản ứng giảm giá tiềm ẩn đối với ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 35018,42, sau đó giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại 34299,59.
Hỗ trợ đầu tiên tại 34299,59 được xác định là hỗ trợ pullback, gợi ý mức mà giá có thể tìm thấy hỗ trợ và có khả năng phục hồi.
Về mặt kháng cự, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 35018,42 rất có ý nghĩa do mức kháng cự chồng chéo của nó, cũng như sự hợp lưu với mức thoái lui Fibonacci 78,60% và mức Fibonacci mở rộng 145,00%. Điều này cho thấy mức kháng cự tiềm năng mạnh mẽ, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một rào cản tiềm năng về giá và là điểm mà nó có thể phải đối mặt với áp lực bán.

GER40:

Biểu đồ GER40 hiện đang hiển thị đà giảm giá, cho thấy phản ứng giảm giá tiềm ẩn đối với ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 15996,8, với mức giảm tiếp theo về mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 15517,8.
Hỗ trợ đầu tiên tại 15517.8 được xác định là hỗ trợ pullback, cho thấy mức tiềm năng mà giá có thể tìm thấy hỗ trợ và có khả năng phục hồi.
Về mặt kháng cự, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 15996,8 rất có ý nghĩa do mức kháng cự chồng chéo của nó và sự hợp lưu với mức thoái lui Fibonacci 78,60%. Điều này cho thấy mức kháng cự tiềm năng mạnh mẽ, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một rào cản tiềm năng đối với giá và là điểm mà nó có thể phải đối mặt với áp lực bán, góp phần vào đà giảm giá.

.

US500

Biểu đồ US500 hiện đang cho thấy đà giảm, cho thấy phản ứng giảm giá tiềm tàng từ ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 4522,6, sau đó giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại 4399,8.
Hỗ trợ đầu tiên tại 4399.8 được xác định là hỗ trợ pullback, cho thấy mức tiềm năng mà giá có thể tìm thấy hỗ trợ và có khả năng phục hồi.
Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 4522,6 thể hiện một điểm có nhiều mức kháng cự cao, cho thấy mức quan trọng mà giá có thể phải đối mặt với áp lực bán. Hơn nữa, mức kháng cự thứ hai tại 4597.0 được đặc trưng là mức kháng cự cao, đánh dấu một mức tiềm năng khác mà giá có thể gặp trở ngại trong quá trình di chuyển xuống.

BTC/USD:

Biểu đồ BTC/USD hiện đang biểu thị đà giảm giá, cho thấy phản ứng giảm giá tiềm ẩn khỏi ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 37703, với mức giảm tiếp theo xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại 35478.
Hỗ trợ đầu tiên tại 35478 được xác định là hỗ trợ chồng chéo, biểu thị mức mà giá có thể tìm thấy một số lợi ích mua. Ngoài ra, ngưỡng hỗ trợ thứ hai tại 34041 được coi là một ngưỡng hỗ trợ chồng chéo khác, củng cố sức mạnh tiềm tàng của vùng hỗ trợ.
Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 37703 thể hiện một điểm kháng cự chồng chéo, cho thấy mức quan trọng mà giá có thể phải đối mặt với áp lực bán. Hơn nữa, mức kháng cự thứ hai tại 39660 được đặc trưng là mức kháng cự cao dao động, biểu thị một mức khác mà giá có thể gặp trở ngại trong quá trình chuyển động đi xuống của nó.

ETH/USD: 

Biểu đồ ETH/USD hiện đang biểu thị đà giảm giá, cho thấy khả năng tiếp tục giảm giá đối với mức hỗ trợ đầu tiên là 1953,85.
Hỗ trợ đầu tiên tại 1953,85 được xác định là mức hỗ trợ thấp có nhiều dao động, biểu thị mức mà giá có thể tìm thấy một số lợi ích mua. Ngoài ra, mức hỗ trợ thứ hai tại 1851,89 được coi là mức hỗ trợ chồng chéo, củng cố sức mạnh tiềm tàng của vùng hỗ trợ.
Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 2124,60 thể hiện một điểm có nhiều mức kháng cự cao, đánh dấu một mức quan trọng mà giá có thể phải đối mặt với áp lực bán. Hơn nữa, mức kháng cự trung gian tại 2297,04 được xác định là mức kháng cự pullback, trùng với mức Chiếu Fibonacci 61,80%. Điều này cho thấy một mức tiềm năng khác mà giá có thể gặp trở ngại trong quá trình di chuyển xuống.

WTI/USD:

Biểu đồ WTI hiện có đà giảm tổng thể, được đặc trưng bởi kênh giảm dần, điều này góp phần tạo ra tâm lý giảm giá.
Trong bối cảnh này, có khả năng xảy ra phản ứng giảm giá từ ngưỡng kháng cự thứ nhất và giảm xuống mức hỗ trợ thứ nhất. Dưới đây là các cấp độ chính:
Hỗ trợ đầu tiên tại 72,63 được xác định là hỗ trợ chồng chéo và nó trùng với mức thoái lui Fibonacci 78,60%. Mức này được coi là đáng kể vì nó có tiềm năng hoạt động như một vùng hỗ trợ nơi người mua có thể bước vào.
Mức kháng cự thứ nhất tại 78,46 được phân loại là mức kháng cự chồng chéo, biểu thị mức mà lực bán có thể tập trung. Các nhà giao dịch có thể kỳ vọng mức này sẽ đóng vai trò như một rào cản cho chuyển động đi lên tiếp theo.

XAU/USD (GOLD):

Biểu đồ XAU/USD hiện có xung lượng chung giảm, cho thấy khả năng xảy ra phản ứng giảm giá khỏi mức kháng cự thứ nhất và giảm xuống mức hỗ trợ thứ nhất.
Hỗ trợ đầu tiên tại 1942,25 được xác định là hỗ trợ chồng chéo. Mức này cho biết một khu vực tiềm năng mà người mua có thể bước vào hoặc nơi đà giảm giá có thể tạm dừng.
Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự thứ nhất tại 1980,77 được phân loại là ngưỡng kháng cự chồng chéo, trong khi ngưỡng kháng cự thứ 2 tại 2013,14 được ghi nhận là ngưỡng kháng cự dao động cao. Các mức này gợi ý các khu vực tiềm năng có thể xuất hiện lãi bán, có khả năng dẫn đến phản ứng giảm giá.

 

Trả lời