Sàn giao dịch Bittrex nộp hồ sơ phá sản vài ngày sau vụ kiện của SEC

SEC buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex vi phạm luật liên bang

Chi nhánh Hoa Kỳ của Bittrex Global, Bittrex Inc. đã nộp đơn xin phá sản kể từ ngày 8 tháng 5 năm 2023.

Sàn Bittrex – đã nộp đơn xin phá sản tại tòa án liên bang Delaware.

Vào ngày 8/5, Bittrex đã thông báo rằng quyết định này không ảnh hưởng đến Bittrex Global.

Đơn vị nộp đơn xin phá sản là chi nhánh tại Hoa Kỳ – Bittrex Inc.

Chỉ vài ngày trước khi tuyên bố phá sản, sàn đã ra thông báo rút khỏi thị trường Hoa Kỳ. Lý do là quy định giám sát quá nghiêm ngặt. Sàn giao dịch đã thông báo cho người dùng rút tiền vào cuối tháng 4.

Trong thông báo của mình, Bittrex cho biết nếu người dùng không kịp rút tiền trong thời hạn qui định thì tiền của họ vẫn sẽ được đảm bảo an toàn.

Sàn giao dịch cũng tuyên bố rằng “ưu tiên chính của chúng tôi là đảm bảo rằng khách hàng được an toàn”. 

Ngoài Bittrex Inc., các đơn vị khác là Bittrex Malta Holdings, Bittrex Malta Ltd cũng đã nộp đơn xin phá sản.

Sàn cho biết:

“Tác động từ cách tiếp cận của SEC sẽ có tác động tiêu cực đối với không chỉ tiền điện tử ở Hoa Kỳ, mà còn đối với công nghệ chuỗi khối và đổi mới nói chung.”

Trả lời