Sự khác nhau giữa khớp lệnh thị trường và khớp lệnh tức thời sàn Exness?

Khi đặt lệnh giao dịch trên nền tảng giao dịch bất kỳ, sẽ có hai loại khớp lệnh được cung cấp. Loại khớp lệnh luôn được áp dụng cố định cho từng công cụ cụ thể và không thể thay đổi. Hãy cùng tìm hiểu về các loại khớp lệnh và tính năng của chúng.

Khớp lệnh tức thời

Khớp lệnh tức thời là phương pháp mà các nhà môi giới áp dụng để khớp lệnh với giá yêu cầu của nhà giao dịch hoặc không hề khớp lệnh. Nói cách khác, nếu giá của một công cụ thay đổi khi bạn đặt lệnh, thì nhà môi giới sẽ gửi cho bạn một thông báo (báo giá lại) để xác nhận rằng bạn đồng ý với mức giá mới được thay đổi.

Báo giá lại chỉ áp dụng cho các lệnh thị trường ở khớp lệnh tức thời. Nếu bạn đặt lệnh chờ, cần lưu ý rằng sẽ không có thông báo nào dưới dạng báo giá lại được gửi tới trong trường hợp khớp lệnh theo giá khác với giá đã yêu cầu (theo chương trình Bảo vệ khỏi khoảng trống giá của chúng tôi).

Hãy cùng xem một ví dụ đơn giản:

Một nhà giao dịch muốn đặt lệnh mua cho EURUSD trong tài khoản Pro có hỗ trợ tính năng khớp lệnh tức thời. Khi nhà giao dịch đó nhấp vào Mua trên nền tảng giao dịch, thì giá sẽ là 1.21701/1.21727. Vì đây là kiểu khớp lệnh tức thời, nên lệnh sẽ mở với giá chính xác mà khách hàng yêu cầu hoặc không hề mở. Do đó, lệnh mua này sẽ mở với giá bán là 1.21727.

Bây giờ, hãy cùng xem xét một tình huống có mức biến động thị trường cao và giá nhanh chóng thay đổi từ 1.21701/1.21727 thành 1.21715/1.21738 khi nhà giao dịch nhấp vào Mua. Nhà giao dịch sẽ thấy thông báo báo giá lại trên màn hình để xác nhận giá mới thay đổi. Thông báo này sẽ hiện trên màn hình trong 3 giây; nếu được chấp nhận, thì lệnh sẽ được khớp với giá mới. Nếu báo giá lại bị từ chối hoặc không có hành động nào được thực hiện, thì lệnh sẽ bị hủy.

CSVP-3129-VI.gif

Nếu thấy báo giá lại quá thường xuyên, bạn có thể tùy chỉnh một chế độ thiết lập là độ lệch để cho phép hệ thống chấp nhận giá mới thuộc phạm vi đã định.

Đánh giá sàn Exness

Đăng kí mở tài khoản Exness nhận hoàn phí tự động 95%

Tìm hiểu thêm về hoàn phí tại Exness

Khớp lệnh thị trường

Khớp lệnh thị trường là phương pháp mà các nhà giao dịch áp dụng để khớp lệnh ở mức giá hiện tại trong tích tắc của một giây. Giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức giá mà nhà giao dịch thấy được trên cửa sổ của thiết bị đầu cuối khi giá liên tục thay đổi.

Ưu điểm của loại khớp lệnh này chính là tốc độ khớp lệnh nhanh nhất và khả năng mang lại cơ hội tiếp cận 100% thị trường cho các nhà giao dịch.

Hãy xem một ví dụ:

Một nhà giao dịch muốn đặt lệnh mua cho EURUSDm trong tài khoản Standard có hỗ trợ tính năng khớp lệnh thị trường. Khi nhà giao dịch nhấp vào Mua trên nền tảng giao dịch, giá sẽ là 1.21705/1.21735 nhưng sẽ nhanh chóng chuyển thành 1.21719/1.21740. Hệ thống sẽ tự động mở lệnh với mức giá bán mới là 1.21740 mà không cần hỏi để xác nhận. Hiện tượng giá trượt tới mức giá khác được gọi là trượt giá và hiện tượng này rất hay xảy ra khi sử dụng loại khớp lệnh này.

So sánh: Khớp lệnh tức thời và Khớp lệnh thị trường

Một điểm khác biệt lớn giữa Khớp lệnh thị trường và Khớp lệnh tức thời là Khớp lệnh thị trường không có báo giá lại. Tuy nhiên, đặc biệt trong thời kỳ thị trường biến động, bạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn khi giá biến động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Hãy cùng xem bảng so sánh:

Khớp lệnh tức thời     Khớp lệnh thị trường      
Có thể xảy ra báo giá lại (đối với các lệnh thị trường).Không có báo giá lại.
Vào lệnh tùy thuộc vào giá sẵn có.Việc khớp lệnh được đảm bảo.
Kiểm soát mức biến động & trượt giáNguy cơ cao hơn có liên quan đến mức biến động & trượt giá.

Vì vậy nếu bạn là một nhà giao dịch tin tức, hãy cân nhắc sử dụng tài khoản Stand/Zero/Raw để tránh việc báo giá lại vào giờ ra tin tức nhé.

Đánh giá sàn Exness

Đăng kí mở tài khoản Exness nhận hoàn phí tự động 95%

Tìm hiểu thêm về hoàn phí tại Exness