WOW EARN giới thiệu nền tảng khai thác tiền điện tử miễn phí mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng

WOW EARN tiết lộ việc ra mắt nền tảng khai thác tiền điện tử mới, cung cấp một cách mới để kiếm thu nhập thụ động thông qua một cơ chế khai thác độc đáo.

Khai thác tiền điện tử thông thường được hỗ trợ dựa trên PoW rất phức tạp và tốn kém. Phần cứng chuyên nghiệp có thể có giá lên tới 8.500 USD và những thợ đào nghiệp dư dường như không bao giờ có lãi.

WOW EARN là một nền tảng DeFi cho phép mọi người kiếm và sử dụng token thông qua quy trình khai thác tiền điện tử miễn phí. Nền tảng này có một cộng đồng mạnh mẽ và một hệ sinh thái đang phát triển với token minh bạch.

Mô hình khai thác tiền điện tử của WOW EARN cho phép mọi người tham gia mà không cần phần cứng đắt tiền, kinh phí ban đầu và kiến thức chuyên môn sâu. Nền tảng này được thiết kế cực kỳ thân thiện với người dùng, an toàn và đáng tin cậy, cung cấp một cách dễ tiếp cận để tham gia vào quá trình khai thác tiền điện tử.

Bằng cách tương tác với hệ sinh thái của nền tảng (giao dịch, cung cấp thanh khoản và khai thác), người dùng có thể được thưởng bằng token WOW. Số token này đóng vai trò là cơ chế khuyến khích và giúp quản lý nền tảng.

WOW EARN cung cấp ba loại khai thác DeFi: khai thác thanh khoản, khai thác cho vay và khai thác token.

  • Khai thác thanh khoản: Bằng cách cung cấp thanh khoản cho nền tảng thông qua cơ chế khai thác thanh khoản, người dùng có thể tích cực tham gia vào quá trình phát triển của nền tảng và giúp ổn định thị trường.
  • Khai thác cho vay: Bằng cách tiến hành các hoạt động cho vay thông qua cơ chế khai thác cho vay, người dùng có thể kiếm thu nhập thụ động đồng thời đóng góp vào khả năng cho vay của nền tảng.
  • Khai thác token: Bằng cách nắm giữ và sử dụng token nền tảng thông qua nền tảng, người dùng có thể trở thành thành viên tích cực của cộng đồng WOW EARN và đóng góp vào việc quản trị cộng đồng.
  • Hệ sinh thái WOW EARN được xây dựng dựa trên quản trị cộng đồng, cung cấp khả năng ra quyết định phi tập trung. Những người nắm giữ WOW có thể đề xuất và bỏ phiếu về cách sử dụng nguồn tài trợ của hệ sinh thái. Một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận ròng nhất định sẽ được đầu tư để mua lại token WOW nhằm hỗ trợ quản trị cộng đồng và phát triển hệ sinh thái.

Các thành viên hội đồng sẽ hỗ trợ quản lý cộng đồng và khởi xướng các đề xuất cho “quy hoạch sinh thái” WOW để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản trị cộng đồng.

Là một token quản trị, WOW EARN sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong việc “xây dựng hệ sinh thái” và thực hiện giao dịch trong vũ trụ WOW, thu hút nhiều người dùng hơn tham gia vào hệ sinh thái và đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của nó.

Tổng nguồn cung token WOW là 1 tỷ, với team WOW EARN nắm giữ 10% (100 triệu). Phát triển hoạt động sẽ cần thêm 15% (150 triệu). Phần quan trọng nhất của tổng nguồn cung, 50% (500 triệu), sẽ được dành riêng cho nhóm khai thác (mining pool). 20% khác của tổng nguồn cung sẽ được phân bổ cho một đợt phát hành riêng lẻ. Ưu đãi cộng đồng sẽ là 5% (50 triệu).

Về WOW EARN

WOW EARN kết nối người dùng với blockchain, cung cấp các cơ chế khai thác, kiếm tiền và giao dịch phi tập trung.